Test yayınıdır. Karşılaştığınız hataları info@workouse.com a gönderebilirsiniz.
Yayına başladığımızda haberdar olmak için twitter ve facebook'da bizi takip edebilirsiniz.
Bir daha gösterme

Ufkunuzu Genişletecek 9 Dini Kitap

Ufkunuzu Genişletecek 9 Dini Kitap
Dinler ve Mezhepler Tarihi; el-Milel ve`n-Nihal

Dinler ve Mezhepler Tarihi; el-Milel ve`n-Nihal

Yayınevi: Kabalcı Yayınevi

Ebü`l-Feth Muhammed b. Abdülkerim b. Ahmed Şehristânî, İslam dünyasının önemli düşünürlerinden biridir. En önemli eseri el-Milel ve`n-Nihal adlı eseridir. Şehristânî eserin girişinde, insanların din ve millet (mezhep) sahibi olduklarını belirtir. Din sahiplerinden maksat, Mecûsiler, Yahudiler, Hıristiyanlar...


İsrail`in Şifresi Talmut`un Salyaları

İsrail`in Şifresi Talmut`un Salyaları

Yayınevi: Murat Kitabevi

Değiştirilmiş Tevrat`ın içerdiği emirler, bildiğimiz dini kitaplardaki telkinlerden çok farklıdır. Asıl dinin emirler adalet, sevgi, iyilik ve hoşgörü iken, Tevrat, pek çok sapıklığın övüldüğü ve emredildiği bir vahşet kaynağı haline getirilmiştir (zamanla değiştirildiği için). Tevrat`ın büyük bir bölümünü...


Big Bang ve Tanrı

Big Bang ve Tanrı

Yayınevi: İstanbul Yayınevi

Big Bang teorisi, felsefe ve dinler açısından hangi sonuçları doğuruyor? Tanrı var mı? Tanrı´nın varlığı bilimsel verilerle ve akılcı delillerle ispatlanabilir mi? Evren, bilimsel kurumlar, evrensel tüm oluşumlar, bütün canlılar ve biz; tesadüfen mi oluştuk, yoksa bilinçli bir yaratılışın ürünleri miyiz?...


Kur`an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Kur`an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar

Yayınevi: Süleymaniye Vakfı Yayınları

"Onlara, âyetlerimizi verdiğimiz kişinin başına geleni oku. Ayetlerimizden sıyrılıp ayrıldı da şeytan onu peşine taktı sonra da cahillere karışıp gitti. Onu yüceltmek isteseydik âyetlerimizle yüceltirdik. Ama o dünyada ebedi kalacakmış gibi davrandı ve arzusuna uydu. Şimdi o, köpek gibidir; üstüne varsan...


Osmanlı`dan Torunlarına Yol Rehberi; Böyle Yaşamış Ecdadımız

Osmanlı`dan Torunlarına Yol Rehberi; Böyle Yaşamış Ecdadımız

Yayınevi: Akis Kitap

Bu kitap; Asım`ın Nesli Diyordum Ya Nesilmiş Gerçek İşte Çiğnetmedi Namusunu Çiğnetmeyecek mısrasında ifadesi bulunan altın neslin torunları için, Bu kitap; Ötüken`de okuduğu ezanın sedasını Viyana`da duyan Tuna`da aldığı abdestin namazını Çin Siddinde eda eden bahadır neslin torunları için, `Mısır`ı...


İslam Ahlak Literatürü; Ekoller ve Problemler

İslam Ahlak Literatürü; Ekoller ve Problemler

Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık

Ahlâk, İslam düşüncesi içerisinde pratik felsefeden çeşitli dinî ilimlere varıncaya kadar geniş yelpazede tartışılagelen bir alandır. Bu itibarla ahlâk; felsefî ilimlerden biri olarak kabul edilirken aynı zamanda hadis, kelâm, fıkıh, tasavvuf gibi dinî ilimlerde de farklı vecheleriyle tartışılmaktadır....


Türk Kültüründe Hadis

Türk Kültüründe Hadis

Yayınevi: Rağbet Yayınları

Kültür, toplumları hem yerel hem de küresel anlamda diğer toplumlardan veya gruplardan ayıran önemli bir unsurdur. Türk toplumunu diğer toplumlardan ayıran kültürel yapının temel unsurları, Eski Türk Kültürü, İslam inanç ve değerler bütünüdür. Türklerin Müslüman olmalarından sonra, kültürlerini etkileyen...


Dinsel Hareketler ve Sosyal Refah; Mısır, İsrail, İtalya ve ABD

Dinsel Hareketler ve Sosyal Refah; Mısır, İsrail, İtalya ve ABD

Yayınevi: İletişim Yayınları

Hepsi "dinsel", toplumlarını din ekseninde şekillendirmek isteyen dört "sosyal hareket": Mısır`da Müslüman Kardeşler, İsrail`de Şas, İtalya`da Comunione e Liberazione, ABD`de Kurtuluş Ordusu. Davis ve Robinson, çoğu zaman önyargılarla yaklaşılan bu hareketlerin ortaya çıkışlarının ve gelişmelerinin öykülerini,...


Hristiyan Din Adamlarına 19 Soru

Hristiyan Din Adamlarına 19 Soru

Yayınevi: Ozan Yayıncılık

Bu kitabı açarak imanınızı ciddi bir analize tabi tutmaya cesaretiniz olduğunu kanıtladınız. Bu 19 soru siz eğitilmiş Hristiyanlara yöneltilmiştir. Bu kitap büyük dinler İslamiyet, Hristiyanlık ve Ateistliği inceleyen bir serinin halkasıdır. Ateistliği de bir inanç sistemi olarak kabul ediyoruz. Tarih...