Test yayınıdır. Karşılaştığınız hataları info@workouse.com a gönderebilirsiniz.
Yayına başladığımızda haberdar olmak için twitter ve facebook'da bizi takip edebilirsiniz.
Bir daha gösterme

Öğrencilerin Kurtarıcısı 10 Akademik Kitap

Öğrencilerin Kurtarıcısı 10 Akademik Kitap
Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin); 9. Baskıdan Çeviri

Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin); 9. Baskıdan Çeviri

Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık

Bu kitabın çevirisine bir grup meslektaşımla bir yıl önce başladık. Ayrıca bu kitabın farklı bölümlerini çeviren ve gönüllü olan meslektaşlarımla yoğun ve özverili çalışarak içeriğin doğruluğu ve tutarlılığı için çaba harcadık. Sosyal önemi olan davranışların kazandırılmasında uygulamalı davranış...


Multimodal Taşımalarda Taşıyıcının -MTO- Sorumluluğu

Multimodal Taşımalarda Taşıyıcının -MTO- Sorumluluğu

Yayınevi: Adalet Yayınevi

6102 sayılı TTK yürürlüğe girdikten sonra, taşıma hukuku alanında pozitif hukukta meydana gelen değişikliklerden biri de, multimodal taşımaların mer?i mevzuata girmesi olmuştur. Ticaret ister ulusal isterse uluslararası anlamda olsun, taşıma olmaksızın gelişemez. Bugün içinse taşıma faaliyeti olmadıkça...


Yükseköğretimin Yönetimi

Yükseköğretimin Yönetimi

Yayınevi: Nobel Akademik Yayıncılık

Üniversiteler; bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul gibi kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumlarıdır. Ancak, üniversiteler toplumun refahı, aydınlığı ve ilerlemesinin önünü açmak için gerekli...


KPSS Eğitim Bilimleri| Soru Tahmin Kitabı

KPSS Eğitim Bilimleri| Soru Tahmin Kitabı

Yayınevi: Dinamik Akademi Yayınları

2010 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU TAHMİN KİTABI USTA KALEMLERDEN! 2010 KPSS SORU TAHMİN KİTABI Tamamı uzmanlık alanlarında efsaneleşmiş, dershanelerde ve yayınevlerinde fiilen ders anlatan ve soru hazırlayan ve sayııs 30u bulan eğitim bilimleri uzmanı arkadaşımızla ortak akıl paydasında buluşarak hazırladığımız...


Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori

Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori

Yayınevi: Beta Basım Yayın

Bu kitap; yönetim bilimlerinde dünya çapında etkili olmuş, yönetimin farklı alanlarından özenle seçilmiş, öncü 49 bilim insanının hayatını ve evrensel nitelikli akademik çalışmalarını anlatan kaynak bir eserdir.


Sinemaya Giriş - Kara Film

Sinemaya Giriş - Kara Film

Yayınevi: Kolektif Kitap

Genellikle Amerikan kültürüyle bağdaştırılan "kara film" aslında ortaya çıktığından beri uluslararası bir fenomendir ve biçimsel göstergeleri dünyanın karmaşık jeopolitik topolojisinde oradan oraya göç eder. Bu kitap kara filmin Avrupa sinemasıyla bağlantılarının izini sürüyor, kozmopolit edebiyat ve...


Bilim Etiği

Bilim Etiği

Yayınevi: Ayrıntı Yayınları

Bugün içinde yaşadığımız dünya etik bir bakış açısını yeniden gündeme getirmektedir. Piyasa ekonomisi, pozitif ve sosyal bilimlerdeki kuramsal çalışma ve uygulamalarda değer sorununu ortaya çıkarmaktadır. Buna göre kuramsallaştırma, veri toplama, literatür tarama, çözümleme. deney süreci, deneklerin...


İdealist Öğretmen

İdealist Öğretmen

Yayınevi: Akademik Kitaplar

Aslında günümüzde "ideal", güneşin gurup vaktinde ağaç dallarının arasından ateşten bir tepsi halinde yavaş yavaş batışı gibi, artık aramızdan çekip gidiyor... Her şey maddileşiyor... Siyasetçiler, bürokratlar ve iktisatçılar bu manzarayı uzaktan seyretmekle yetiniyorlar... Elinizdeki kitap ise "ışık...


Görsel İsitsel Sektorde Toplu Hak Yönetimi

Görsel İsitsel Sektorde Toplu Hak Yönetimi

Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık

Bu rapor, İstanbul Kalkınma Ajansı`nın 2010 Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirilen ve tam adı "Görsel İşitsel Sektörde Telif Haklarının Hayata Geçirilmesine Destek Projesi" olan proje kapsamında hazırlanmıştır. Proje,...


İletişimde Sosyal Medya - Sosyal Medyada İletişim

İletişimde Sosyal Medya - Sosyal Medyada İletişim

Yayınevi: Kalkedon Yayıncılık

Cebimize hatta gözlüğümüze kadar girmiş olan yeni medya ve uygulamaları, geçmişe oranla bizi çepe çevre sarmış, gerçeği arttırmıştır. Dolayısıyla düşünme ve eylemenin imkânı bu istilada daha da daralırken; daha çok laflamanın, gözetlemenin, teşhirin, popülizmin kapıları ardına kadar açılmıştır: "Kendini...