Yaşlılık Sosyolojisi
ISBN 9789752447578
Yayınevi Dora Yayıncılık
Yazarlar Ünal Şentürk (author)
Kitap Tanıtımı İnsan yaşam döngüsünde bir evre : yetişkinlikten yaşlılığa geçiş 2. Demografik bazı kavramlar: yaşlı, yaşlanma, yaşlılık 3. Çok yönlü bir toplumsal olgu: yaşlılık 4. Toplumsal yapı unsuru olarak yaşlılık 5. Yaşlılığın tarihselliği: yaşlılığa tarihsel bakış 6. Yaşlılığın günümüz modern toplumlarındaki görünümü 7. Demografik dönüşüm: yaşlılığın artması 8. Gerontolojinin doğuşu ve gelişimi 9. Yaşlılığa ilişkin yaklaşımlar 10. Yaşlılığa yönelik kuramlar 11. Toplumdaki yaşlılık algısı: yaşlılıkla ilgili doğru bildiğimiz yanlışlar 12. Tews'in yaşlılığa ait kavramları 13. Babay Boom kuşağı yaşlılığı: yeni yaşlılık 14. Günümüz ve toplumunda bir yaşlı sorunsalı: ayrımcılık ve dışlanma 15. Yaşlılık sorunları ve sorun çözüm olanakları 16. Türkiye'de yaşlılık