Weber ve Durkheim - Metodolojik Bir Karşılaştırma
ISBN 9789759959371
Yayınevi Dergah Yayınları
Yazarlar Henrik Jensen (author) | Deniz Boyraz (translator)
Kitap Tanıtımı Weber ve Durkheim: Metodolojik Bir Karşılaştırma, Max Weber ile Émile Durkheim'ın metodolojilerinin sistematik, karşılaştırmalı bir analizidir. Jensen, Weber ve Durkheim'ın Protestan Ahlâkı ve İntihar'da sırasıyla Protestanları ve Katolikleri nasıl analiz ettiklerini ortaya koymaktadır. Weber ve Durkheim'ın birbirinden oldukça farklı analiz biçimleri, daha sonra ikisinin metodolojik ilkelerini ve bakış açılarını açıklamada ve karşılaştırmada kullanılarak sosyolojik ve sosyal bilim analizlerinde şu temel soruları gündeme getirmektedir: - Sosyolojinin konusunu ne oluşturur? - Kavramlar nasıl geliştirilir? - Yasalara ne tür bir statü atfedilebilir? - Topluma yönelik bilimsel bir bakış açısı geliştirirken ne tür imkânlara ve kısıtlamalara sahibiz? - "Olan" ile "olması gereken" arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirmeliyiz ve sosyal bilimler değer-leri nasıl ele almalıdır? - Toplumsal olgular nasıl açıklanmalıdır?