Vatan Savunmasında Mevlevihaneler; Balkan Savaşlarından Milli Mücadeleye
ISBN 9789751622778
Yayınevi Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları
Yazarlar Nuri Köstüklü (author)
Kitap Tanıtımı Bu araştırmada, "10 Yıl Savaş" olarak da adlandırılan Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'ye, Türk tarihinin fevkalâde kritik gelişmelerini ihtiva eden bir nefs-i müdâfaâ" döneminin arşivlerin tozlu raflarında kalmış bilinmeyen bazı gerçeklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.