Uzman Öğretmen Başöğretmen Sınavlarına Hazırlık
ISBN 9789758792924
Yayınevi Pegem Akademi Yayıncılık
Yazarlar Yüksel Özden (author) | Mehmet Şişman Bilal Yıldırım Filiz Bilge Faruk Öztürk Cevat Özyurt Erdoğan Tezci Süleyman Sadi Sefer (translator)
Kitap Tanıtımı Sevgili Öğretmenim! Yaşamın bir sınav olduğunu... ve hiçbir sınavın yaşamdan daha önemli olmadığını, sizden öğrendik. Yılların tecrübesi, alışkanlıkları ve eğitime-okumaya-öğretmeye olan tutkunuz kim bilir kaç öğrenciye rehber olmuştur? Bu donanımınızla ve edindiğiniz deneyimlerle nice sınavları başardınız. Aslında her bir öğretmenimizin hak ettiği sıfat ve hakların şimdi Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavına (KBYS) bağlı olarak kazanma imkanının doğması yeni bir açılımdır ve bu bakımından sevindiricidir. Umarız bu uygulamanın çerçevesi genişletilerek zaman içinde tüm öğretmenlerimizi kapsayacak şekilde bir sonuca ulaşır. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik sınav programının içeriği şöyle ifade edilebilir;Bireyin fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini bilmek öğretme-öğrenme davranışları bakımından, evrensel bir öğretmenlik anlayışı haline gelmiştir. Öğretmenlerimizin öğrencilerinin genel-özel niteliklerini, gelişmişlik düzeylerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak davranmaları öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır. Öğrenme ve öğretme ilke ve yöntemleri, öğrenmenin doğası, öğrenilen davranışların hangi düzeyde ve nasıl öğrenildiğinin ölçülmesi ve oluşan davranış değişikliğinin sonuçları ile kalıcılığının gözlenmesi önemli öğretmenlik davranışları içinde yer almaktadır. Öğretmenlerin okulda ya da sınıfta öğretimi planlama, düzenleme, sunma davranışları ile bu süreçte meydana gelen iletişimin niteliği, öğrenme sonuçlarını etkilemektedir. Öğrenme ortamında öğrencileri ve siz sevgili öğretmenlerimizi doğrudan etkileyen konularla sınırlandırılmış bir yaklaşımla tasarlanmış olan Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamaklarında Yükselme Sınavı yapılacaktır. Sınav konuları öğretmenlerimizin hemen her gün yüz yüze oldukları ve mutlaka bir çözüm bularak sürdürdükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini içermektedir.Bu sınavı siz öğretmenlerimiz bakımından çok kolay hale getirmeyi amaçladık. Şöyle ki; bazı kavramlar ve bunların günlük eğitim ve öğretim uygulamalarıyla ilişkilendirilmesi için, elinizdeki kaynağı gözden geçirmeniz, geçmişte öğrendiğiniz bir çok konuyu yeniden hatırlamanızı sağlayacaktır. Ayrıca çıkmış sorularla önünüzü görecek, konu testleri ile bilginizi sınayacak ve deneme testleriyle de sınav sonuçlarınızı hesaplayabileceksiniz. Sınavın genel kültür kısmına gelince, bu toplumun gerçek aydınları öğretmenlerdir. Tüm ekonomik yetersizliklere rağmen günlük gazetesini alan ya da mutlaka bir günlük gazeteyi gözden geçiren öğretmenlerimiz için kaygılanacak bir durum yoktur. Size güveniyoruz öğretmenim... başarı ve mutluluklar dileklerimizle... Ayrıca, 27 Kasım 2005 de yapılan Uzman Öğretmenlik Baş Öğretmenlik Sınavı soruları ve yanıt anahtarından oluşan bir kitapçık da kitabın ekinde verilmektedir. Bu soruların açıklamalı çözümleri ise www.pegema.com.tr de yayımlanmaktadır.