Uluslararası Ticaret Hukuku
ISBN 9786055336066
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Tunay Köksal (author)
Kitap Tanıtımı Dünya Ticaret Sistemi Uluslararası Ticarette Temel Kavramlar Uluslararası Ticari Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Gümrük İşlemleri ve Gümrük Rejimleri Dış Ticaret Mevzuatı Dış Ticaret Terimleri Sözlüğü Dünya Ekonomik Krizinin olumsuz etkilerinin gittikçe geride kaldığı ve dış ticaretin yeniden canlandığı günümüzde ülkemizin karşı karşıya olduğu ödemeler dengesi cari açığının kapatılmasına, en fazla döviz kazandırıcı sektör niteliğiyle en büyük katkıyı sağlaması beklenen dış ticaretin ana kavramları, temel pratik bilgileri, örnek belgeleri, gümrük rejimleri, dış ticaret mevzuatı, başta uluslararası tahkim olmak üzere uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözüm yolları ve genel olarak dünya ticaret sistemi, bu kitabın konusunu oluşturmaktadır Bu kitabın, hedef kitleleri olan, dış ticaret sektörünün uygulamacı aktörlerine; ön lisans / lisans / lisans üstü düzeylerinde -Dış Ticaret Eğitimi- almakta olan öğrencilere ve özel -Dış Ticaret Uzmanlığı- sertifika programlarının kursiyerlerine hitap etmek amacıyla hazırlanmış olması nedeniyle, yalın bir üslupla kaleme alınmasına mümkün olduğunca özen gösterilmiştir. Bu amaçla, alıntı yapılmak suretiyle faydalanılan anonim nitelikli mevzuata ve ilgili internet sitelerine, dipnot yerine sadece kaynakçada yer verilmekle yetinilmiştir. Ancak, kendilerinden alıntı yapılmamakla beraber, konu ile ilgili monografik eserlere ve ders kitaplarına da kaynakçada değinilmiştir. Bu çalışmada yararlanılan bilimsel kaynakların, meslek kuruluşları raporlarının hazırlanmasında emekleri geçmek suretiyle, tabiri caizse ayak izlerini takip ederek bu yolda yürümemi mümkün kılan değerli akademisyenlerin ve sektör mensuplarının haklarını teslim etmeyi zevkli bir görev kabul ederim. Bu bağlamda, kitabın hazırlanmasında değerli katkılar sağlayan Araştırma Görevlisi Birsel T. Tarhan'a ve Dış Ticaret Uzmanı Özcan Bora'ya; kitabın basımını gerçekleştiren Adalet Yayınevi yetkilileri Sayın Hakan Karaslan'a ve Sayın Tevfik Sarısoy'a, ayrıca kitabın dizgisini titizlikle yapan Adalet Yayınevi personeli Sayın Bilgin Teren'e de teşekkür ederim. Son olarak, bu kitabımın, dış ticaret uygulamacılarına ve öğrencilere faydalı olmasını dilerim