Uluslararası Sivil Havacılık Hukuku
ISBN 9786055473952
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Tunay Köksal (author)
Kitap Tanıtımı SİVİL HAVA İŞLETMECİLİĞİ MEVZUATI ULUSLARARASI HAVA LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK MEVZUATI ULUSAL HAVA LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK MEVZUATI DIŞ TİCARET LOJİSTİĞİNDE YAYGIN KULLANILAN BELGE ÖRNEKLERİ LOJİSTİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dış ticaret serisi kapsamında yayınlanmakta olan bu kitap, geleceğin mesleği -Sivil Hava İşletmeciliği- alanında uzmanlaşmak isteyen uygulamacılara ve öğrencilere, uluslararası/ulusal sivil havacılık mevzuatı ve uygulamaları hakkında geniş kapsamlı sistematik bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu kitabın, sivil havacılık sektörünün uygulamacı aktörlerine; başta Sivil Havacılık Yüksekokullarının öğrencileri olmak üzere ön lisans / lisans / lisans üstü düzeylerinde -Sivil Havacılık Hukuku- eğitimi almakta olan öğrencilere ve özel -Sivil Havacılık Uzmanlığı- sertifika programlarının kursiyerlerine hitap etmek amacıyla hazırlanmış olması nedeniyle, yalın bir üslupla kaleme alınmasına mümkün olduğunca özen gösterilmiştir. Bu amaçla, hem zaten hiçbir monografik eserden ve ders kitabından alıntı yapılmadığı için hem de metinde akıcılığı sağlamak bakımından dipnotlu atıf sistemi tercih edilmemiş olup; alıntı yapılmak suretiyle faydalanılan anonim nitelikli mevzuata ve ilgili internet sitelerine, kaynakçada yer verilmekle yetinilmiştir. Ancak, kendilerinden alıntı yapılmamakla beraber, konu ile ilgili monografik eserlere ve ders kitaplarına da kaynakçada değinilmiştir.