Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri İş Ortaklığı Sözleşmeleri; ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları
ISBN 9786054144754
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Tunay Köksal (author)
Kitap Tanıtımı Yurtdışı müteahhitlik sektöründe yaygın olarak kullanılan uluslararası inşaat sözleşmelerinin, iş ortaklığı sözleşmelerinin, FIDIC tip sözleşmelerinin ve şartnamelerinin hukuk doktrinimizde yeterince incelen-memiş olması nedeniyle, yerli literatürde mevcut az sayıdaki makaleler haricinde bu konuda bugüne kadar yayınlanmış herhangi bir akademik çalışmaya veya mesleki açıdan yazılmış bir monografik esere rastlanmaması ve ilgili yabancı literatürde ise konunun ülkemizin yurtdışı müteahhitlik sektörü bakımından ele alınmamış olması, elinizdeki bu kitabın yazılmasına neden ihtiyaç duyulduğunu açıklamaya sanırım yeterli olacaktır. Gerçekten de, piyasada halen mevcut olan -İnşaat Hukuku- başlığını taşıyan çok sayıdaki kitap, sadece inşaat sektörünün yerel hukuki meselelerini ele alıp incelemekte olup; -Uluslararası İnşaat Hukuku- konusunda daha önce yayınlanmış bir esere ise maalesef yerli hukuk literatürümüzde rastlanmamaktadır. İşte söz konusu boşluğu doldurmak amacıyla, bu alanda sadece bir ilk adım olarak kaleme aldığım bu mütevazi kitabımda, yabancı literatürdeki -International Construction Law- başlıklı kitapların sistematiğini örnek olarak almamın yanısıra, yerli literatürde bu konuda yazılmış az sayıdaki makalelerin ve raporların ilgili bölümlerinden de derlemeler yaparak metinde onlara da yer vermeye çalıştım. Akademik çalışmalar yapmış olduğum İngilterenin Hukuk Fakültelerinin lisans ve yüksek lisans programlarının müfredatlarında uzun yıllardan beri -International Construction Law- dersi mevcut bulunmaktadır. Ülkemizin Hukuk Fakültelerinin ve Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin müfredatlarında da -Uluslararası İnşaat Hukuku- dersine, en azından seçimlik ders olarak yer verilmesinde kanaatimce büyük fayda olacaktır. Bu mütevazi çalışmamın, gelecekte bu yöndeki muhtemel bir gelişme için ufak da olsa teşvik edici bir etkisi olmasını ümit ediyorum. Bu kitabımın, akademik çevrelerden ziyade öğrencilere ve yurtdışı müteahhitlik sektörünün başlıca uygulamacı aktörleri olan inşaat firmalarının yönetici ve teknik personeline, müşavir mühendislik firmalarının personeline ve hukuk uygulayıcılarına hitap etmek amacıyla hazırlanmış olması nedeniyle, akademik bir üsluptan özellikle kaçınılarak yalın bir üslupla kaleme alınmasına mümkün olduğunca özen gösterilmiştir. Bu amaçla, metinde akıcılığı sağlamak bakımından atıflarda her sayfa altında yer alan dipnot sistemi tercih edilmemiş ve ayrıca meslek kuruluşlarının kamuya mal olmuş anonim nitelikli raporlarına kaynakçada genel olarak atıf yapılmakla yetinilmiştir.