Ufuk Çizgisi
ISBN 9789750700040
Yayınevi Can Yayınları
Yazarlar Antonio Tabucchi (author) | Münir H. Göle (translator)
Kitap Tanıtımı Ufuk Çiıgisi, çağdaş Italyan yazar Antonio Tabucchi´nin bir gerilim romanı. Romanın kahramanı Spino, İtalya´nın bir liman kentinde, morgda görevlidïr. Getirilen cesetleri, özelliklerine göre sınıflandırıp bir deftere kaydeden Spino´nun, cesetlerle arasında duygusal bağlar kurmak gibi garip bir özelliği vardır. Ama bir gece getirilen ceset, her şeyi değiştirir. Öldürülen bu delikanlıyı kimse arayıp sormaz. Delikanlıyı kendi gençliğine benzeten Spino, onun yaşamını merak eder. Delikanlıyı tanıyabileceğini umduğu birtakım insanlan bulur, onlara sorular sorar. Ardından da, kimden olduğu bilinıneyen yanıtlar gelmeye başlar. Beklenmedik yerlerde Spino´ya randevular verilmeye başlanır. Spino, delikanlının başına gelenleri yavaş yavaş anlamaya başlamıştır, ama çözümün beklediği yerde karşısına çıkmayacağını da fark etmiştir. Sıranın artık kendisine gelmekte olduğunu sezmektedir. Spino, her insanın kendï içinde bir bilmece olduğunu, kendini keşfetmek istiyorsa her şeyi yeni baştan kurması, eski defterleri kanştınnası, başkalannın tanıklığına başvurması, yitik izleri sürmesi gerektiğini anlayacaktır. Kendi gizini açığa kavuşturmak isteyen Spino´nun, özdeşleştiği `öteki´nin peşine düşerek kendi yazgısının izlerini sürmesi gerekecektir. Antonio Tabucchi´de sık sık görüldüğü gibi, Spino´nunki de bir içsel arayış, nesneler arasındaki bağlann bir derlenınesidir. Antonio Tabucchi, `Kurbanın değil, araştıranın kimliği üzerine, olmayan bir romanzn hikâyesi´ olarak adlandınyor bu ilginç romanını.