Türkçe Üzerine Denemeler ve Eleştiriler 1
ISBN 9789756797365
Yayınevi Papatya Yayıncılık
Yazarlar Yusuf Çotuksöken (author)
Kitap Tanıtımı Türkçe Üzerine-I Denemeler- Eleştiriler adlı kitap, yazarımız Yusuf Çotuksökenin çeşitli dergi ve gazetelerde dil üzerine (anadili, Türkçe öğretimi, sözlükler, yazım, dil yanlışları vd) yazdığı yazılardan bir derlemeyi içeriyor. Her yazım küçük bir araştırma ürünüdür. Kimi yazılarımda kişisel gözlem ve deneyimlerimin yanı sıra izlenimlerimi de yansıtmaya çalıştım. Şu gerçeğin altını çizmeliyim: Türkçenin inceliklerini, sorunlarını, gizlerini araştırma yaparken daha çok da öğretirken sezdim, öğrendim. Türkçe yazılmış ya da Türkçeye çevrilmiş başarılı (özellikle deneme türünde) bir yapıtı okurken Türkçenin tadına vardım. Türkçe sevgim zamanla Türkçe bilincine dönüştü. Yazılarımın itici gücü bu sevgi ve bilinç oldu. Bizim yaşama ortamımızın en önemli belirleyicilerinden biri de anadilimizdir. Dünyayı, olup bitenleri onunla kavrarız, bilgilerimizi onunla aktarırız. O varsa varız, o yoksa biz de yokuz. Bireysel ve toplumsal kimliğimizin en güçlü belirleyicilerinden biridir anadilimiz. Ünlü bir yazarın dediği gibi gerçek yurdumuz anadilimizdir. Bütün dünyada konuşulan Türk dillerini, lehçelerini ve bunların ağızlarını ele aldığımızda genel Türkçenin sözvarlığının birkaç milyon sözcükten oluştuğunu ileri sürebiliriz. Türkçe ve yabancı sözcükler, eski ve ölü sözcükler, yöre ağızlarındaki sözcükler, bilim-teknik-kültür-felsefe-sanat vd alanlardaki terimleri hesaba kattığımızda Anadolu Türkçesinde 150-200 bin, Türkiye Türkçesinde 300-350 bin sözcük bulunduğunu varsayabiliriz. Türkçe Yazı ve Dil devrimleriyle gerçek kimliğini bulmuş; Türkiye insanlarının hemen her türlü gereksinmelerini, her yeni olgu, kavram, nesne vbyi potansiyel olarak karşılayabilecek yetkinlikte bir bilim, kültür, felsefe ve sanat dili durumuna gelmiştir. Deneme ve eleştiri türünde kaleme alınan bu yazılarda başarılı çalışmalar alkışlanırken, göze çarpan eksik ve yanlışlar, kimi zaman öfkeli duyarlığı yansıtsa da, haksızlık etmemeye özen gösterilerek, eleştirilmektedir. Çünkü bilime katkının bir yolu da eleştiriden geçmektedir.