Türk Hukukunda| Suçlar ve Kabahatler; İle Tüm Özel Ceza Yasaları (2 Cilt)
ISBN 9786055980542
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Kerim Tosun (author) | Mustafa Artuç (author)
Kitap Tanıtımı Türk Hukukunda Suçlar ve Tüm Özel Ceza Yasaları kitabımıza, Kabahatleri de ekleyerek dördüncü baskısı ile birlikteyiz. Her konusu ayrı bir kitap oluşturacak düzeyde geniş olan bir alanda yazmak gerçekten çok zor. Çünkü konuların çokluğu ve yerin azlığı arasında bir denge kurulmalı, ne cilt sayısı fazlalaştırılmalı, ne de konuların açıklamasından ve içtihatlardan ödün verilmeli idi. Biz de bu baskıda kitabımızı daha da geliştirerek, açıklamaları artırarak, içtihatların tamamını gözden geçirip, yeni çıkan içtihatları tarayarak güzel olduğunu düşündüğümüz bir kitabı size sunuyoruz. Kitabımızın içinde yer alan özel Yasaların hemen hemen tamamı, YTCKnın 5. maddesine uyum amacıyla çıkarılan 5728 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. 5728 sayılı Yasa ile, özel ceza Yasalarında yer alan tekerrür ile ilgili hükümler, paraya çevirme ve erteleme yasağı ile ilgili hükümler, müsadere ile ilgili hükümler çıkarılmış, bu konularda YTCKnın genel hükümlerinde yer alan bu müesseselerin uygulanmasına imkan sağlanmış; ağır hapis ve ağır para cezaları hapis ve adli para cezasına dönüştürülmüş, CMK dışında soruşturma ve kovuşturma ile ilgili hükümler yürürlükten kaldırılmış, görev konuları mümkün olduğu oranda 5235 sayılı Yasaya bırakılmış, 3005 sayılı Yasa ile ilgili hükümler uygulama dışı bırakılmış, ve en önemlisi CMKnın 231. maddesinde yapılan değişiklikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesesi genişletilmiştir. Biz de, 5728 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikleri kitaba işlerken, madde metninin eski halini dipnot olarak alıp, maddenin altına da hükümet gerekçesi ile komisyon veya Genel Kurulda yapılan değişikliğin gerekçesini alarak uygulamada kolaylık sağlamaya çalıştık. Özellikle eski metin ve yeni metnin bir arada bulunması sanık lehine Kanunun belirlenmesi yönünden çok önemlidir. Yine de, sanık yararına Kanun uygulanırken bir Kanunun bütün olarak uygulanması sistemine dikkat edilmelidir. Bir kitabın her baskısı, o kitabı daha da geliştiriyor, olgunlaştırıyor. Çünkü hukukçu uygulamacılar her kitabı ele alınca, şunlarda olsa daha iyi olur diyen geliştirici bir kitledir. Onların olumlu ve yapıcı eleştirileri ile, sürekli bir gelişim ve değişim içindeyiz. Bu kapsamda olmak üzere, bu baskımız daha gelişmiş, daha kullanılır hale gelmiş, açıklamalar daha da genişletilmiştir. Bunları yaparken değiştirmediğimiz tek şey, bir konuyu yazdığımızda, yazılanı o konuya bakan uzmanlık Dairesinde çalışan arkadaşlara inceletmemizdir, bu sayıda da, aynı şekilde yaptık ve yazılan bölümleri işin uzmanı arkadaşlara inceletmek veya anılan arkadaşlara yazdırmak oldu. Bu nedenle kitaptaki konuların Dairelerin en son uygulamasını yansıttığını söylemek yanlış olmayacaktır.