Türk Hukuku ve Avrupa Birliği Direktifleri Uyarınca| Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Denetimi
ISBN 9786055865726
Yayınevi On İki Levha Yayıncılık
Yazarlar İrem Aral (author)
Kitap Tanıtımı Çalışmanın konusunu 03.06.2007 tarih ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, tali mevzuat ve Avrupa Birliği'nin ilgili direktifleri uyarınca hayat dışı sigorta şirketlerinin kuruluş, faaliyete geçme, faaliyette bulunma ve sona ermede denetimi ile Türk Sigorta Hukuku ve Avrupa Birliği Sigorta Hukuku denetim esaslarının uyumlaştırılması oluşturmaktadır. Konunun seçiminde ülkemizde son yıllarda hız kazanan Türk sigorta mevzuatının Avrupa Birliği sigorta mevzuatı ile uyumlaştırılması çalışmaları etkili olmuştur.