Türk Ceza Kanunu
ISBN 9786051462851
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Hasan Tahsin Gökcan (author) | Osman Yaşar (author) | Mustafa Artuç (author)
Kitap Tanıtımı YORUMLU, İÇTİHATLI TÜRK CEZA KANUNU Ceza Kanunu Maddelerinin Açıklamaları ve Yargıtay Kararları 6 Cilt, I. Hamur, 9416 sayfa, Cilt 1- Madde 1--44 - 1480 Sayfa Cilt 2- Madde 45--85 - 1512 Sayfa Cilt 3- Madde 86--140 - 1568 Sayfa Cilt 4- Madde 141--196 - 1616 Sayfa Cilt 5- Madde 197--251 - 1616Sayfa Cilt 6- Madde 252--345 - 1624 Sayfa Yeni Türk Ceza Kanununun yürürlüğe girişinin dokuzuncu yılındayız. 2005 yılı Haziran ayında yürürlüğe giren 5237 sayılı Kanunla, seksen yıl cari olan ceza hukuku mevzuatı değiştiği gibi, yeni kanunun uygulamasıyla ilgili bilimsel çalışmalar ve yargı kararları da zaman içerisinde önemli bir birikim oluşturmuştur. İfade edilmelidir ki, yeni bir kanuna ilişkin içtihat kültürünün oluşması ve istikrar kazanması uzun yılları gerektirmektedir. İlk basıdan bu yana bir kısım maddelerle ilgili görüş ve uygulamalar istikrar kazanmaya başladı. Yine bazı konulardaki görüşlerde değişiklikler meydana geldi. Birinci baskının tükenmesi nedeniyle meslektaşlarımızdan ikinci bası yapılması talepleri geldi. Öncelikle, önceki basıdan sonra samimi duygularını ve bunun yanında kitaptaki eksiklik ya da hataları ileten meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Uygulamadaki ve akademik çevrelerdeki değerli hukukçuların bize şevk veren geri dönüşleri olmasaydı, iki yıla yaklaşan ikinci bası hazırlıklarını tamamlamakta oldukça güçlük çekeceğimizi ifade etmek isteriz. Eserin birinci basımı Mart 2010 tarihinde yapılmıştı. Aradan geçen dört yıla yakın süre içerisinde kanunda; 6008, 6086, 6217, 6352, 6456, 6459, 6460 sayılı Kanunlarla toplam 26 maddede değişiklik yapıldı. Yine, bu sürede bazı maddeler hakkındaki Yargıtay görüş ve uygulamalarında bir kısım değişiklikler meydana geldi. İkinci basıda, meydana gelen kanun değişiklikleri doğrultusunda ilgili maddeler yeniden yorumlanıp açıklandı. Ayrıca, bu süre içerisinde ceza hukuku alanındaki yeni bilimsel yayınlar ve ilgili Yargıtay kararları gözden geçirilmek suretiyle tüm madde açıklamaları yeniden ele alınıp, gerekli bölümleri yenilendi. Önceki baskıya göre, kitaptaki bilgilerde önemli derecede değişiklik ve eklemeler yapıldığını vurgulamak abartı olmayacaktır. Kitabı yenilerken, yeni kararların yerleştirilmesinde büyük güçlük çekildiğini belirtmeliyiz. Kitap maliyetini etkilemesi dolayısıyla cilt sayısını artırmamayı hedeflediğimiz için, birinci basıda yer alan Yargıtay kararlarının tamamına yakını çıkartılıp, tüm maddelerle ilgili yeni kararlar yerleştirilmeye çaba gösterildi. Yalnızca, uygulaması az olan bazı maddelerde önceki önemli kararlara da yer verildi. Bu nedenle ikinci basıda çoğunlukla 2013-2010 tarihli kararlar yer almaktadır. İkinci basının gerçekleştirilmesinde katkıları bulunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu kapsamda önceki baskılarda olduğu gibi, Yargıtay Ceza Dairelerinde çalışan arkadaşlarımızdan destek aldık. Bu baskıda dairelerinin konularını gözden geçirerek, ilgili daire uygulamalarının doğru biçimde yansıtılmasında katkılarını ve emeklerini esirgemeyen değerli Yargıtay üyeleri Ahmet Toker ve Osman Atalay ile değerli hakim arkadaşlarımız; Ersin Turan, Kadir Kuru, Mustafa Demirel, Murat Başpınar, Serhat Bayraktutan, Tuba Keleş, Çetin Akkaya, Celalettin Ekinci, Levent Ünsal, Birsen Elmas, Hüseyin Eker, Haydar Ersözoğlu ve Oğuzhan Kıra ne kadar teşekkür etsek azdır. Kitabın ikinci baskısını da ilkeli yayın anlayışıyla ve titizlikle gerçekleştiren Adalet Yayınevi sahibi Hakan Karaaslan ve Editör Tevfik Sarısoy ile, ilk baskıdan itibaren emeğini esirgemeden sayfa tasarımını yapan Aşkın Sarıaydına teşekkürü borç biliriz.