Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçu ve Bu Suçun Yaralama ve Öldürme Suçlarıyla İçtimai
ISBN 9786055633271
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Halil Polat (author)
Kitap Tanıtımı Elinizdeki bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yapmış olduğum yüksek lisans eğitimi sonunda Yrd. Doç. Dr. Kasım Karagöz hocamın danışmanlığında hazırlanan -Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak Suçu ile Bu Suçun Yaralama ve Öldürme Suçları Arasındaki İçtima Sorunu- adlı tezin uygulamaya yönelik pratik bilgilerle -Yargıtay kararları, iddianame, takipsizlik ve gerekçeli kararlarla- desteklenmiş halini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, TCK m. 179da düzenlenmiş bulunan trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçu ile, bu suçun yaralama ve öldürme suçları arasındaki içtima sorunu ele alınmıştır. Birinci bölümde, TCK m. 179 da düzenlenmiş bulunan Trafik Güvenliğini Kasten Tehlikeye Sokmak suçu ayrıntısıyla açıklanmıştır. Bu bölümün başında, 765 sayılı TCK da yer alan -tehlikeli şekilde araç kullanma- suçuna da kısaca değinilerek trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçu arasındaki farklara yer verilmiştir. İkinci bölüm olan son bölümde, trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçu ile yaralama ve öldürme suçları arasındaki içtima sorunu ele alınarak bu konuda bir kanaat ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu inceleme yapılırken ceza hukukunun bazı kavram ve müesseselerinden kusur türleri, içtima kuralları ve yaralama ve öldürme suçlarından da faydalanılması gerektiği için, ana meseleyi açıklamadan önce bu kavram ve müesseselere değinilmiştir. kitabı siz okuyuculara ulaştıran Adalet Yayınevi sahibi Hakan Karaaslan a, genel koordinatör Tevfik Sarısoy a, dizgisini gerçekleştiren Bilgin Teren e ve tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına teşekkür eder, kitabın tüm okuyuculara faydalı olmasını dilerim.