Terzi Fikri
ISBN 9786051910741
Yayınevi Alter Yayınları
Yazarlar Alp Yergök (author)
Kitap Tanıtımı Alp Yergök, yeni bir yazar yeni bir soluk. İlk kitabının satışa çıkması ve beğenilmesi diğerlerine ilham oldu. Bir solukta okunabilecek yeni eserler kaleme aldı. Yazar bu eseriyle okurları yüreğimizde iz bırakan sosyal konuları düşünmeye davet etmekte. Beğeniyle okuyacağınızı umuyoruz. CanUsta’ylakomşusuFeridunUsta,halıdokumayıeşlerinden öğrenmişlerdi.Eşleri okuma yazmayıkısasüredeöğrendiklerinden,kendiemekleriolanbaşlarınınüzerindekiduvardakiasılıhalıdayüceönderimizAtatürk’ümüzünilkokulöğrencilerine karatahtadaTürkçeöğretirkenresmetmişlerdi.Yorulduklarındaevlerinedolankomşularıylaberabersazçalıp,türküsöyler,şiirokurlardı.Ağlayanbebeklersusar,eşlerini,çocuklarınıdövenkocalarbaşlarınıeğerutanırlardı.Güneşyakıcılığını, aydınlığını bohçasına doldurup, roman kadınlarıylaeleleAdanaşehrindençoktaangitmişti.   Halıyasondüğümleriniattılar.Yürekleripırpırçarpa-rak,halınıntüylerinikırpmayadurdular.Halıbitmişti.Tezgâhtakibükülühalıyıyavaşyavaşaçıyorlardı.Toprakdamlarınardındaöncegüneşgüldü tombultombulderkenağaçlar,dağlarçiçekligelinliklerinigiyindiler.Kokularıylaengüzelesanslarınısüründüler.   Boyunlarına,ayaklarınakınayakankuşlaruçarlarkengökyüzükınayakesiyordu.Çiçeklidallardadatürkülerinisöylüyorlardıgüneşe,bütündünyaya;sürmeligözlütaylar,ceylanlarsuiçiyorlardıakıpgidenırmaktan.Halıya,gökyüzünekınayakankuşlaradınıkoydular.   OturduklarıYavuzlarmahallesindekievlerindesevinç-lerindengözlerinebirdamlauykugirmedi. (Tanıtım Bülteninden)  )