Tanzimat Dönemi İtibarıyla Osmanlı Tabiiyyetinin (Vatandaşlığının) Gelişimi
ISBN 9789758654499
Yayınevi Legal Yayıncılık
Yazarlar Cihan Osmanağaoğlu (author)
Kitap Tanıtımı Günümüz, "küreselleşme", "anayasal vatandaşlık", "çok kültürlülük" gibi kavramların tartışıldığı, ulus devletlerin çözülmelerinden -parçalanmalarından- söz edildiği bir dönem haline gelmiştir. Bir kısmı "ulus devlet dönemi"nin tarihe karışmak üzere olduğunu iddia eden tartışmalar, beraberlerinde vatandaş (yurttaş) kavramına ilişkin kabullerin yeniden gözden geçirilmesini de getirmektedir. Zira siyasi iktidar ne şekilde tanımlanırsa tanımlansın, ona bağlı insan unsurunun çerçevesi de belirlenmek zorundadır.