Tango
ISBN 9789752983014
Yayınevi Dost Kitabevi
Yazarlar Remi Hess (author) | Işık Ergüden (translator)
Kitap Tanıtımı Paris VIII Üniversitesi´nde bulunan Yerel Danslar Antropoloji Laboratuarı´nda öğretim görevlisidir. İÇİNDEKİLER I. Bölüm - Buenos Aires, Montevideo Toplumsal Dansta Yeni Bir "Moment"in Oluştuğu Potalar II. Bölüm - Tangonun Fenomenolojisi: Çift Dansında Doğaçlamanın İcadı III. Bölüm - Tango ve Avrupa: Tango Momentinin Küreselleşmesi ve Bozulmalar IV. Bölüm - Enstrümantal Köken ve Müzikal Bir Üslubun Keşfi V. Bölüm - Eski Muhafız´dan Şarkılı Tango´ya VI. Bölüm - Zenginleşmeye Müsait, Gelişen Bir Müzik VII. Bölüm - Tango Dili, Edebiyatı ve Şiiri VIII. Bölüm - Tangoda Kültürlerarasılık ve Melezleşme IX. Bölüm - Tangonun Gelişiminin Tanığı Olarak Tiyatro, Sinema ve Beşeri Bilimler