Talat Paşa'nın Anıları
ISBN 9789754581959
Yayınevi Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Yazarlar Talât Paşa (author)
Kitap Tanıtımı Baş aktörlerinin gözünden yakın tarihimizin en çalkantılı yılları: İttihat ve Terakki II. Meşrutiyet'le iktidara yürüyüşe başlamış; Talât Paşa, Enver ve Cemal Paşalarla birlikte devletin kaderini belirleyecek konumlara yükselmiştir... Ardından büyük kırılma noktaları gelir: Almanlarla ittifak... Yavuz ve Midilli olayıyla Birinci Dünya Savaşı'na giriş... Farklı cephelerde yaşanan yenilgiler... Talât Paşa anılarını, Mondros Mütarekesi'nin ardından yerleştiği Berlin'de, hem iktidarda yaptıklarını anlatmak için, hem de ona yöneltilen suçlamalara karşı kaleme almıştı. Talât Paşa'nın bu sıcak yıllara dair anıları, Nisan 1919'da İstanbul'da gıyabında görülen savaş suçları davasında avukatının yaptığı savunmayla biter. Paşa'nın, İngiliz Gizli İstihbarat Servisi çalışanlarından Aubrey Herbert'le, ölümünden bir buçuk ay önce yaptığı uzun söyleşi de, anıları bütünlemesi için kitabın ekinde yer alıyor.