Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türklerinin Rolü
ISBN 9789751604460
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Faruk Sümer (author)
Kitap Tanıtımı Eserde, giriş mahiyetinde olmak üzere, Şeyh Cüneyd ve Şeyh Haydar'ın faaliyetlerinden bahsedildikten sonra, İsmail'in, baba ve dedesinin mürîdlerini başına toplayıp Safevi devletini kurması anlatılmıştır. Bunu takiben de Şah Tahmasb ve ilk üç halefi (II. Şah İsmail, Sultan Muhammed ve Şah Abbas) devrindeki Türk oymaklarının durumu geniş bir şekilde incelenmiş ve onlara mensub beyler de gösterilmiştir. İçindekiler: Giriş:Şeyh Cüneyd ve Haydar'ın Faaliyetleri I. Bölüm Şah İsmail Devri (907-930=1502-1524) Devletin Kuruluşunda Rol Oynayan Oymaklar