Safahat
ISBN 9786054096046
Yayınevi İtalik Kitaplar
Yazarlar Mehmed Âkif Ersoy (author)
Kitap Tanıtımı Bana sor sevgili kâri; sana ben söyliyeyim, Ne hüviyette şu karşında duran eş'ârım: Bir yığın söz ki, samîmiyyeti ancak hüneri; Ne tasannu' bilirim, çünkü, ne san'atkarım. Şi'r için "göz yaşı" derler, onu bilmem, yalnız, Aczimin giryesidir bence bütün âsârım! Ağlarım, ağlatamam; hissederim, söyleyemem; Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bîzârım! Oku, şâyed sana bir hisli yürek lazımsa; Oku, zîrâ onu yazdım, iki söz yazdımsa.