Rumeli'den Anadolu'ya Türk Göçleri
ISBN 9789751605962
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Nedim İpek (author)
Kitap Tanıtımı "Doksanüç Muhacereti"nin boyutlarını daha iyi ortaya koyabilmek, muhakkak ki savaşın siyasî ve ideolojik hedeflerini iyice bilmekle mümkündür. Birinci bölümde, Türk göç hareketlerinin sebeplerini ve Ayastefanos Andlaşması'na kadar ki göç hareketlerini ele aldık. İkinci bölümde muhacirlerin geçici iskân mahallerine ne şekilde yerleştirildiklerini, ne gibi sorunlarla karşılaştıklarını ve alınan tedbirleri ortaya koymaya çalıştık. Üçüncü bölüm iki kısımdır: Birinci kısım, Rumeli muhacirlerinin kadîm topraklarına geri dönmek veya gönderilmek için yapılan çalışmaları ihtiva ediyor. İkinci kısımda ise 1879-1883 tarihleri arasında Bulgaristan Emâreti ve Şarkî Rumeli'den Anadolu'ya yapılan zorunlu Türk göçlerinin sebepleri açıklanmaktadır.