Rehberlik Programlarının Hazırlanması
ISBN 9789755912356
Yayınevi Nobel Yayın Dağıtım
Yazarlar Serdar Erkan (author)
Kitap Tanıtımı Sadece teori olarak sunulabileceği düşünülen bir konu, pratik olarak bu kitapta ele alınmıştır. Okul danışma programı uygulamasıyla öğrencilerde görülmesi gereken davranışlar, ilköğretimin her kademesi için ayrı ayrı derlenmiştir. Kitabın sonuna eklenen formlar ise, rehberlik hizmetlerinde geliştirilmeye açık örnekler niteliğindedir. Kitap her programın her okul için uygun olmayacağını anlatırken, her psikolojik danışmana çalışacağı okul için uygun bir program hazırlama yeterliliğini de kazandırıyor. Psikolojik danışmanlar, bu kitap yardımıyla, öğrencilerin kişisel, sosyal, eğitsel ve meslekî gelişimlerini destekleyici nitelikte ve okuldaki tüm öğrencileri kapsayacak gelişimsel rehberlik programları hazırlayabilecekler.