Reformlar Çağında Osmanlı İmparatorluğu; Askeri Yeni Düzenin İnsanları ve Fikirleri 1826-1914
ISBN 9786053991038
Yayınevi İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Yazarlar Odile Moreau (author) | Işık Ergüden (translator)
Kitap Tanıtımı Kitap, bir yandan Nizam-ı Cedit hareketinden başlayarak Osmanlı ordusunun geçirdiği yapısal değişiklikleri incelerken, diğer taraftan da askeri eğitimin okullaşma sürecini ele alıyor. Ayrıca, çeşitli portrelerden yola çıkarak, Osmanlı ordusunda subayların ve askerlerin mikro dünyasından hareketle, imparatorluğun son döneminde ordu içindeki karşı çıkışlara yer vererek, bunun yol açtığı değişiklikleri ve toplumsal hayat üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. Bugün çağdaş Türk ordusunun gelişimi ve bu gelişimin sosyal ve siyasal rolünü incelemek isteyen herkes için kaynak kitap olma özelliği taşıyan bu kitap, genel kabul gören dönemlendirmeleri yeniden değerlendirmeye olanak sağlayacak bir bakış açısı sunuyor.