Recaizade Mahmud Ekrem Hayatı ve Eserleri
ISBN 9789756567494
Yayınevi Yeryüzü Yayınları
Yazarlar Ali İmren (author)
Kitap Tanıtımı Asıl adı Mehmed Şakir olan Recaizade Mahmud Ekrem 1263 yılında İstanbul'da doğdu. Babası "Takvihhane Nazırı" Recai Efendi, annesi ise soykökü Gazi Timurtaş Paşa'ya kadar uzanan "Rabia Adviye" Hanım'dır. 1858'de başladığı Beyazid Rüştiyesi "Mektebi İrfan"da ilk tahsilini tamamladıktan sonra "Harbiye İdadisi"ne geçti. İlk kitabı "Afife Anjelik" oyununu yayınladıktan sonra, içinde düzyazılar da bulunan "Nağme-i Seher" adlı şiir kitabını yazdı...