Özel Ceza Yasalarında Asliye Ceza Ağır Ceza ve İcra Ceza Davaları
ISBN 9786055633400
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Mustafa Artuç (author) | Kerim Tosun (author)
Kitap Tanıtımı Halen mahkemelerimizde yargılaması devam eden suçlardan yüzde 30 ila yüzde 40 arasındaki bir oranı Özel Ceza Yasalarında düzenlenen suçlar oluşturmaktadır. Ancak bu orana karşın, Genel Ceza Hukuku ile ilgili çok sayıda kitap, makale, şerh gibi eserler olmasına rağmen Özel Ceza Hukuku alanında kaynak bulunmamaktadır. Bu gerekçe ile, Suçlar ve Tüm Özel Ceza Yasaları kitabımızdan sonra Sulh Ceza Davaları yapılmış, bu kitabın almış olduğu olumlu eleştiriler bizi Asliye Ceza - Ağır Ceza ve İcra Ceza Davalarını da içine alan bir kitap yapmaya sevk etmiştir. Elinizdeki kitapta da tıpkı Sulh Ceza Davaları kitabında olduğu gibi önce eski ve yeni kanun metinleri birlikte verilmiş, daha sonra bu hükümler ayrıntılı olarak açıklanmış, en son da mümkün olduğu oranda 2009 yılına ait veya en yeni içtihatlara yer verilmiştir. İcra Ceza Mahkemesinin görevine giren davalardan 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 337. maddesinde düzenlenen mal beyanında bulunmama suçunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi sonrası ortaya çıkan hukuki durumun bir boşluğa neden olup olmadığı tartışılırken, Anayasa Mahkemesi Kararının gerekçesi yayınlanmış ve bu maddenin aynı eylemin iki hükümle düzenlenmiş olması nedeniyle iptal edildiği belirtilmiştir. Bunun sonucu olarak da artık mal beyanında bulunmama eyleminin yaptırımı-nın anılan Kanunun 76. maddesinde düzenlenen hapsen tazyik olduğu açıklığa kavuştu-rulmuş ve uygulamanın bu şekilde yerleşmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu nedenle anılan Yasa açıklamasına ve içtihatların güncel olmasına özel bir önem verilmiştir. Bilindiği gibi 14. 12. 2009 tarih ve 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlük-ten kaldırılmıştır. Yeni Çek Kanunu ile yeni suç tiplerine yer verilmiş, bu kapsamda karşılıksız çek keşide etmek suçu da değişikliğe uğramıştır. Kitabımıza Yeni Çek Kanunu alınmış bu konuda uzmanlık dairesi olan Yargıtay 10. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Birsen ELMAS ın yazısına da kitabımızda yer verilmiş, uygulamacıya bu şekilde ışık tutulmaya çalışılmıştır. Buradan yaptığı tüm yardımlar için Hakim Birsen ELMAS a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kitabın yazımında en çok emeği geçenler eşlerimiz ve çocuklarımızdır. Burada kendilerine teşekkür etmeyi borç biliyoruz. Ayrıca, çalışmamız boyunca bizleri hep destekleyen ve yardımlarını esirgemeyen sevgili arkadaşımız Baki GÜNEŞ, Yargıtay Savcısı İrfan SAZ, Yargıtay Tetkik Hakimleri Hüsamettin UĞUR, Erhan ŞENGÜN, Hüseyin Çelik ve Kemalettin Erel e sonsuz saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Kitapla ilgili eleştirilerin bizi hep daha iyiye sevk edeceği düşüncesiyle bu konuda katkılarınızı bekliyoruz. Kitabı yayın hayatına kazandıran ve bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başta Adalet Yayınevi sahibi Hakan KARAASLAN olmak üzere, editör Tevfik SARISOY ile kitabın dizgisini gerçekleştiren Aşkın SARIAYDIN, Nuray TORAMAN, Bilgin TEREN ve tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Kitabın uygulayıcılara yararlı olması dileğiyle