Özel Ceza Yasalarında Açıklamalı - İçtihatlı Sulh Ceza Davaları
ISBN 9786055633860
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Kerim Tosun (author) | Mustafa Artunç (author)
Kitap Tanıtımı Son dönemlerde temel ceza kanunu niteliğindeki Türk Ceza Kanunu nun yanında özel ceza yasalarında da Avrupa Birliği ne uyum çerçevesinde önemli ölçüde değişiklikler olmuş, bu değişiklerle neredeyse süreklilik kazanmıştır. Bu nedenle, özel ceza yasaları konusunda yazmak ve yazılan şeyin güncelliğini koruması çok zor hale gelmiştir. Bu kapsamda biz özel ceza yasaları alanında uygulayıcılara kaynak sağlama çabamıza sulh ceza davaları kitabımızla devam ediyoruz. Kitabın bu alanda her yönden başvurulabilecek tek kaynak olmasını sağlamak amacıyla önce kanun metinlerine yer verilmiş, daha sonra suç oluşturan eylemlerle ilgili düzenlemeler bütünlüğün sağlanması açısından konulmuş, kanun metinlerinden sonra suçun tüm unsurlarını ve özel görünüş şekillerini de içine alacak şekilde açıklamalara yer verilmiş, sulh ceza davalarının neredeyse tamamı açısından uygulama kabiliyeti kazanan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun tartışılması gerekip gerekmediği konusu açıklığa kavuşturulmuş ve görevli mahkemeyle, yetkili mahkemeleri içine alacak şekilde uygulamacının ihtiyaç duyduğu her konuya yer verilmeye çalışılmıştır. Açıklamalar yapılırken o konudaki kaynakların tamamı taranmış, farklı görüşler var ise bu konu dipnotta belirtilmiş, ayrıca açıklamaya çalışılan konudaki Yargıtay uygulaması da ortaya konulmuştur. Ancak bu yapılırken uygulayıcı ayrıntıya boğulmamış, lazım olan bilgiler verilmeye çalışılmıştır. Bir konuda doktrin görüşü veya Yargıtay kararı bulunmamakta ise, uygulamacının yanlış yönlendirilmemesi için, -kanaatimizce- ibaresi kullanılarak, gerekçeli çözüm önerileri sunulmuştur. Bilindiği gibi 14. 12. 2009 tarih ve 5941 sayılı Çek Kanunu ile 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni Çek Kanunu ile yeni suç tiplerine yer verilmiş, bu kapsamda karşılıksız çek keşide etmek suçu da değişikliğe uğramıştır. Kitabımıza Yeni Çek Kanunu alınmış bu konuda uzmanlık dairesi olan Yargıtay 10. Ceza Dairesi Tetkik Hakimi Birsen ELMAS ın yazısına da kitabımızda yer verilmiş, uygulamacıya bu şekilde ışık tutulmaya çalışılmıştır. Buradan yaptığı tüm yardımlar için Hakim Birsen ELMAS a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kitabın yazımında en çok emeği geçenler hiç şüphesiz, eşlerimiz ve çocuklarımızdır, her zamanki gibi onlara yine fedakarlık ve beklemek düştü. Bizi her zaman destekleyen eşlerimiz ve çocuklarımıza buradan ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Çalışmamızda bizlere desteklerini esirgemeyen sevgili arkadaşımız Baki Güneş e sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, her şey için teşekkür ederiz. Kitapla ilgili olumlu ve olumsuz tüm eleştirilerin, daha iyiye ulaşmamızda bize en büyük desteği sağladığını samimiyetle söylemek istiyoruz, bu nedenle her türlü eleştirinizi bekliyoruz. Bu eleştiriler de kitaba sizin katkınız olacaktır. Kitabı yayın hayatına kazandıran ve desteklerini esirgemeyen başta Adalet Yayınevi sahibi Hakan Karaaslan olmak üzere, Tevfik Sarısoy ile kitabın dizgisini gerçekleştiren Aşkın Sarıaydın, Nuray Toraman ve tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.