Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu
ISBN 9789753385176
Yayınevi Akçağ Basım Yayım Pazarlama
Yazarlar Haldun Eroğlu (author)
Kitap Tanıtımı Bu çalışma, son zamanlarda yoğunluk kazanan Osmanlı kurum çalışmalarına bir katkı sağlamak amacını gütmektedir. Bu amaçla, Osmanlı hükümdarlarının oğullarının doğumlarından ölümlerine ya da tahta geçtikleri döneme kadar geçen hayatları devletin kuramsal yapısı dikkate alınarak incelenmiştir. Şehzade denildiğinde bazı Oryantalistlerin (Doğu bilimcileri) ve Türk tarihçilerinin akıllarına ilk gelen şey kardeşlerin birbirleri ile ya da hükümdar babalarına karşı tahta geçmek için kalkıştıkları isyan hareketleridir. Oysa Klasik Dönem Osmanlı tarihinde, Osmanlı şehzadelerinin devletin idari ve askeri fonksiyonlarının, hükümdardan sonra gelen, en önemli uygulayıcılarından birisi durumunda oldukları göz ardı edilmemelidir.