Model Sözleşme Örnekleri ile Uluslaarası İnşaat Hukuku
ISBN 9786055473396
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Tunay Köksal (author)
Kitap Tanıtımı FIDIC İNŞAAT İŞLERİ SÖZLEŞME ŞARTLARI VE DİĞER ULUSLARARASI MODEL SÖZLEŞME ŞARTLARI TEMİNAT MEKTUPLARI VE YURTDIŞINDAKİ RİSKLERE KARŞI SİGORTALAR ULUSLARARASI İŞ ORTAKLIĞI MODELLERİ (JV VE DİĞERLERİ) UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI (ULUSLARARASI TAHKİM VE DİĞER YÖNTEMLER) YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ SEKTÖRÜNDE YAYGIN KULLANILAN MODEL SÖZLEŞME ÖRNEKLERİ Bir müteahhitlik firmamızın yurtdışında (Libyada) 1971 yılında ilk inşaat projesini üstlenmesiyle uzun yolculuğuna başlamış olan yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörümüz, günümüzde yurtdışında yılda yaklaşık yirmi beş milyar dolar düzeyinde iş üstlenmekte olan ve her yıl açıklanan -Dünyanın En Büyük 225 İnşaat Firması- arasına her zaman 20-25 arası bir sayıdaki Türk müteahhidini sokmayı başaran önemli bir sektör haline gelmiştir. Yurtdışı müteahhitlik sektöründe yaygın olarak kullanılan uluslararası inşaat sözleşmelerinin, iş ortaklığı sözleşmelerinin, FIDIC tip sözleşmelerinin ve şartnamelerinin hukuk doktrinimizde yeterince incelenmemiş olması nedeniyle, yerli literatürde mevcut az sayıdaki makaleler haricinde bu konuda bugüne kadar yayınlanmış herhangi bir akademik çalışmaya veya mesleki açıdan yazılmış bir monografik esere rastlanmaması ve ilgili yabancı literatürde ise konunun ülkemizin yurtdışı müteahhitlik sektörü bakımından ele alınmamış olması, elinizdeki bu kitabın yazılmasına neden ihtiyaç duyulduğunu açıklamaya sanırım yeterli olacaktır. Gerçekten de, piyasada halen mevcut olan -İnşaat Hukuku- başlığını taşıyan çok sayıdaki kitap, sadece inşaat sektörünün yerel hukuki meselelerini ele alıp incelemekte olup; -Uluslararası İnşaat Hukuku- konusunda daha önce yayınlanmış bir esere ise maalesef yerli hukuk literatürümüzde rastlanmamaktadır. İşte söz konusu boşluğu doldurmak amacıyla, bu alanda sadece bir ilk adım olarak kaleme aldığım bu kitabımda, yabancı literatürdeki -International Construction Law- başlıklı kitapların sistematiğini örnek olarak almamın yanı sıra, yerli literatürde bu konuda yazılmış az sayıdaki makalelerin ve raporların ilgili bölümlerinden de derlemeler yaparak metinde onlara da yer vermeye çalıştım. İnşaat Hukuku alanında devletler arasında oluşturulmuş ortak düzenlemeler bulunmayıp; daha ziyade dünya genelinde yaygın olarak başvurulan NGO niteliğindeki FIDIC gibi kuruluşların oluşturduğu uygulanması zorunlu olmayan tavsiye niteliğindeki kurallar söz konusu olmakla birlikte bu kitap için, bahsettiğimiz bu rezerve rağmen, -Uluslararası İnşaat Hukuku- başlığının kullanılması uygun görülmüştür. Akademik çalışmalar yapmış olduğum İngilterenin Hukuk Fakültelerinin lisans ve yüksek lisans programlarının müfredatlarında uzun yıllardan beri -International Construction Law- dersi mevcut bulunmaktadır. Ülkemizin Hukuk Fakültelerinin, Mimarlık Fakültelerinin ve Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümlerinin müfredatlarında da -Uluslararası İnşaat Hukuku- dersine, en azından seçimlik ders olarak yer verilmesinde kanaatimce büyük fayda olacaktır. Bu mütevazi çalışmamın, gelecekte bu yöndeki muhtemel bir gelişme için ufak da olsa teşvik edici bir etkisi olmasını ümit ediyorum. Bu kitabımın, öğrencilere ve yurtdışı müteahhitlik sektörünün başlıca uygulamacı aktörleri olan inşaat firmalarının yönetici ve teknik personeline, müşavir mühendislik firmalarının personeline ve hukuk uygulayıcılarına hitap etmek amacıyla hazırlanmış olması nedeniyle, yalın bir üslupla kaleme alınmasına mümkün olduğunca özen gösterilmiştir. Bu amaçla, metinde akıcılığı sağlamak bakımından atıflarda her sayfa altında yer alan dipnot sistemi yerine ilgili cümle sonunda atıf yapılan -end not- sistemi tercih edilmiştir. Bu çalışmada yararlanılan bilimsel kaynakların, meslek kuruluşları raporlarının hazırlanmasında emekleri geçmek suretiyle, tabiri caizse ayak izlerini takip ederek bu yolda yürümemi mümkün kılan değerli akademisyenlerin, hukukçu meslektaşlarımın ve sektör mensuplarının haklarını teslim etmeyi zevkli bir görev addederim. Bu çalışmada kullandığım bazı mesleki nitelikli kaynakların temin edilmesinde yardımlarını esirgemeyen herkese müteşekkirim. Bu bağlamda, kitabımda yer verdiğim model sözleşme örneklerinin derlenmesinde değerli katkı sağlayan Sayın Av. Uğur ARSLANa, özel olarak teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, kitabımın basımı ve ilgili kesimlere dağıtımının sağlanmasında yardımlarını esirgemeyen Adalet Yayınevi Sahibi Sn, Hakan KARAASLAN' a Genel Koordinatör Sn, Tevfik SARISOY' a ve Yayınevinin değerli çalışanlarına teşekkür ederim. Bu kitabımın, öğrencilerimize ve yurtdışında halihazırda inşaat işi yapmakta olan veya yapmak isteyen bütün müteahhitlerimize faydalı olmasını dilerim. Yrd. Doç. Dr. Tunay KÖKSAL ( İletişim Bilgileri: Gsm: 0544 6839639, E-mail: [email protected]. com )