Melekten Ordular; İmam Ali Naki'nin Hayat Hikayesi
ISBN 9786058538122
Yayınevi Kalender Yayınevi
Yazarlar Muharrem Uçan (author)
Kitap Tanıtımı İmam Ali Naki dönemi Ehli Beyt İmamlarının birçoğundan daha zor ve ağır koşullar al-tında geçti. İmam Ali Naki, Mütevekkil Abbasî adlı adeta ikinci Yezid denebilecek derecede cani ve gözü dönmüş bir hükümdarla aynı dönemde yaşadı. Mütevekkil, İmam Hüseyinin Kerbeladaki türbesini yıktırarak orasının tarla haline getirilip sürülmesini emredecek derece-de kişiliksiz birisiydi. İmam Ali Naki bu şahsiyetsiz hükümdara karşı yeri geldiğinde hakkın kendisinde olduğunu çekinmeden dile getirdi. Bunun karşılığında ise eziyet ve cefadan başka bir şey görmedi. Bu arada gösterdiği birçok mucize ile hem Mütevekkilin kâbusu hem de Ehli Beyti az ya da çok seven bütün toplulukların sevgilisi olmuştu. Mütevekkil döneminde olay öyle bir dereceye gelmişti ki Alevilerden çok büyük bir topluluk açlıktan ölmüşlerdi. O dö-nemde Mütevekkil İmam Ali evlatlarına ve İmam Ali taraftarlarına bir parça ekmek bile veril-mesini yasaklamıştı. Mütevekkil, İmam Ali Nakiyi şehit edemedi, fakat Mütevekkilin oğlu Mutez babasının varisi olarak İmam Ali Nakiyi zehirleyerek şehit etti. Bu eserde İmam Ali Nakinin hayatı ve düşünceleri açık bir şekilde anlatıldı. Eser biti-rildiğinde hem İmam Ali Nakinin ne kadar zor koşullarda direndiğini ve zalime boyun eğme-diğini hem de İmam Ali Nakiden bize miras kalan değerli sözler ve inançları öğrenmiş olacak-sınız