Marx´ı Anlamak
ISBN 9789944989930
Yayınevi Versus Kitap
Yazarlar Denis Collin (author) | Işık Ergüden (translator)
Kitap Tanıtımı "Tarihin Sonu"nun ilan edildiği, toplumsal çatışmanın eskidiği gerekçesiyle bilinçli olarak gözardı edildiği bu dönemde Marx bizi "toplum"un bağrındaki radikal antagonizmayı deşifre etmeye davet etmektedir. İşgünü süresinden mali sermayenin gelişiminden doğan mülkiyet biçimlerine dek uzanan Marxçı siyasal iktisat eleştirisi bütün güncelliğini korumaktadır. "Tarihsel Marksizm"in trajik yenilgisinin ardından, insanın özgürleşmesi düşüncesinin yeniden-yapımı için en verimli güzergâhlar da yine Marx okumalarından doğacaktır. Denis Collin´in bizi davet ettiği okuma son derece incelikli ve düşündürücü, gelecekteki toplumsal mücadelelere ışık tutucu nitelikte. Marx´ın "ihmal ettiği" sıklıkla söylenmiş olan "birey" kavramının hiç de gözardı edilmediğini; Marx´ın Stirner eleştirisinin onun bireyciliğine yönelik olmadığını; sınıf, sınıf mücadelesi ve sınıf bilinci gibi tümel kavramlara Marx´ın daima bireyi ve onun ilişkisel konumunu ele alarak yaklaştığını anlamak ve "çıkar ortaklığı topluluk oluşturmaya yeter mi?" sorusunun cevapları üzerine düşünmek için vazgeçilmez bir eser Marx´ı Anlamak...