Kurte Wejeya Kurdi
ISBN 9786055081249
Yayınevi Sitav Yayınevi
Yazarlar Sami Hezil (author)
Kitap Tanıtımı KurteWêjeyaKurdî Kürt Edebiyatını ana hatlarıyla ele alan bir eser ve başlıca dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm sözlü edebiyat ürünlerinden sınıflandırılmış örnekleri, konuyla ilgili derleme çalışmalarını, ön plana çıkan araştırmacıların biyografi ve eserlerini içeriyor. İkinci bölüm din, inanç ve edebiyat ilişkisini irdeliyor, Yarsanilik ve Zerdüştlük gibi kadim inançların sözlü ve yazılı birikimlerinden örnekler sunuyor. Üçüncü bölümde İslamiyet sonrası şekillenen Klasik Kürt Edebiyatı şairleri, divanları ve dönemin şiirsel özellikleriyle birlikte inceleniyor. Son bölüm ise Çağdaş Kürt Edebiyatı için ayrılmış. Bu bölümde roman, öykü, piyes ve anı gibi yeni türlerin ortaya çıkışı ve ilk örnekleri ağırlıklı olarak alınıyor. Eser her bölümde döneme damgasını vuran edebi kişiliklerin biyografilerini ve eserlerinden alıntıları içeriyor, ayrıca alıntılanan eserler için analiz ve değerlendirme önerilerine ve eserlere dair sorulara da yer veriyor. Eser kendi alanında bir ilktir. Ders metoduna göre hazırlanmış öğrenmek için kolay bir eserdir.