Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler; Metodolojik Bir Yaklaşım
ISBN 9789751604842
Yayınevi Türk Tarih Kurumu
Yazarlar Ahmet Yaşar Ocak (author)
Kitap Tanıtımı Türk tasavvuf tarihinde veli kavram ve kültünün açıklamasıyla başlayan eser ?evliyâ menkabeleri"ne ve bunların yazılı olduğu ?menâkıbnâmeler"e geniş bir biçimde açıklama getirerek ilerler. İslâm âleminde ve Türklerde menâkıbnâmelerinin ortaya çıkışı, bunların tipleri, Türk Edebiyatında Evliyâ Menâkıbnâmeleri ve Türk menâkıbnâmelerindeki motifler ve bunların kaynakları gibi ilgi çekici konu başlıklarına sahiptir. Menâkıbnâme türü üzerinde Türkçedeki en ihatalı çalışma olan eserin tükenen ikinci baskısından sonra 2010'da üçüncü baskısı yapılmıştır.