Küçük Kara Balık
ISBN 9789752473157
Yayınevi Nora Kitap
Yazarlar Samed Behrengi (author) | Şelale Cavanşir (translator)
Kitap Tanıtımı Şayetbirinsanherkesindüşündüğübiçimdedüşünmektenveherkesinyaptığışeyleriyapmaktanvazgeçerse ne olur? Muhtemelenküçükkarabalığınmacerasınaçokbenzeyenharikabirmacerayaşar... Denemeyevarmısınız? "Hayır, anne. Ben artıkbugezintilerdensıkıldım.Başkayerlerdenelerolduğunugörmekistiyorum.Bu laflarıbanabirisininöğrettiğinisanmasakın, ben uzunzamandırbunlarıdüşünüyordum.Tabiikibaşkalarından da bazışeyleröğrendim... Gerçektenyaşamdenenşeysadeceküçükbiryerdedolanıpdurduktansonrayaşlanmakmı, yoksabudünyadabaşkatürlü de yaşamakmümkünmüdiyeöğrenmekistiyorum."