Kötülüğün Şeffaflığı
ISBN 9789755395722
Yayınevi Ayrıntı Yayınları
Yazarlar Jean Baudrillard (author) | Işık Ergüden (translator)
Kitap Tanıtımı Baudrillard, Kötülüğün Şeffaflığı adlı bu eserinde, Batıyı var eden temel kavramlardan olan gelişme, ilerleme ve kendini koruma ilkesinin, her yerde, yok oluşun ve ölme halinin sürekliliğine dönüştüğünü gösterir. 1960ların cinsel devrimi, cinsel özgürlüğe değil; travestiliğin hükümranlığına, kadın ve erkek kategorilerinin birbirine karışmasına yol açmıştır. Sanatta devrim ile iyi ve kötü gibi estetik düzeye dair kategoriler terk edilerek kötünün de kötüsü türünden trans-estetik kopyalar hayatlarımızı doldurmuştur. Sibernetik devrim, makine ile insan arasındaki ayrımı makine lehine ortadan kaldırmış; politikanın sonuna yol açan politik devrim ise eski politik biçimlerin simülasyonu olan trans-politikanın egemenliğini kurmuştur... Batının politik bağışıklık sistemi, kendi bünyesindeki virüsler nedeniyle tehdit altındadır. Sömürgecilikten bu yana, farklı olanı ve ötekini yok etmiş olan Batı, artık aynının aynasında, kendi kendinden üreyen ve türeyen cinsiyet ve zihniyetleriyle birbirinin kopyası olan bireylerin dünyasıdır. Artık öteki cehenneminde değil, kendi cehenneminde yaşayan bu insanın bir diğerinde keşfedebileceği hiçbir şey kalmamıştır; çekici tek şey nesnelerdir... Geçmişte Batının sayısız kötülük tohumu gönderdiği öteki dünya olan Üçüncü Dünya da bugün, yıllarca benimsemiş gibi gözüktüğü modern değerleri reddedişiyle Batıdan rövanşı almanın peşindedir... Kendisini kuramsal terörist ve nihilist olarak tanımlayan Baudrillardın bu eseri, insanın ve insanlar arası ilişkilerin yok oluşuna bir ağıt, bir çığlıktır. Seçimi insandan yana olan ve bu çığlığı güçlendirip bir karşı çıkış manifestosuna dönüştürmek isteyen herkesin okuyarak, düşünerek ve tavır alarak katılabileceği bir eser...