Köroğlu Destanı; Tema Şiir Ezgi
ISBN 9786052887493
Yayınevi Gece Akademi
Yazarlar Serdar Erkan (author)
Kitap Tanıtımı Bu calışma, Anadolu sahası sozlu gelenek kulturunun ve dolayısıyla muzikal repertuarının başlıca şaheserlerinden olan Koroğlu anlatılarını hem icra kuruluşu ve hem de ezgileri bakımından ele alıp sozlu kompozisyon teorisi ışığında değerlendirmeyi amaclamaktadır. Gunumuze kadar Koroğlu anlatıları epizot ve motif eksenli calışılarak anlatıcı ve onun eseri inşa yontemleri goz ardı edildi.Motif ve epizot kavramlarının beraberinde getirdiği asıl karmaşanın, Koroğlu anlatılarının birbirilerinin varyantları olduğu ve buna gore bir urformunun bulunması gerektiği yonunde olduğu gorulur. Dolayısıyla, her icranın bir varyant oluşturduğu ve varsayılan ancak bir turlu bulunamayan asıl kaynağa gore bu varyantların hatalar, eksiklikler ve onarımlar içerdiği yonundeki fikirlerin, calışma konusunun surekli aynı noktaya takılmasını beraberinde getirdiği gorulmektedir. Koroğlu anlatılarının urformu ve varyantları konusu, "daha fazla ornek" elde edilerek "gelecekte bir gun" aydınlanabilir" şeklindeki yaygın inanışın mevcudiyetiyle daha fazla motif eksenli calışma yapılmasını salık vermektedir. Biz, sozlu kompozisyon teorisini ve onun alan araştırmalarından elde ettiği verilerden yola cıkarak geliştirdiği bulgularını Koroğlu anlatılarına uygulayarak formul ve tema kavramları aracılığıyla Koroğlu'nun anlatı yapısını inceleyeceğiz. Calışmamızın giriş bolumunde, Anadolu sahası Koroğlu anlatılarını ele alan araştırmacıların konu hakkındaki fikirleri ve yontemleri incelenecektir. Birinci bolum, "Koroğlu Anlatısı ve Sozlu Kompozisyon Teorisi" başlığını taşımakla beraber bu bolumde sozlu anlatıların muzikal yapıları üzerine araştırmacıların bahisleri ele alınıp daha sonra teorinin tanıtımı ve uygulamaları anlatılacaktır.İkinci bolumde, Anadolu sahasından derlenen Koroğlu anlatıları tematik bakış acısıyla ele alınacak ve karşılaştırılacaktır. Bu bolum ikinci bolumun devamı niteliğinde olup teoriye bakış acımızı, teorinin acmazlarını ve getirilerini tartıştığımız bolum olacaktır.Ucuncu ve son bolum ise daha onceki bolumlerin bulgularıyla beraber Koroğlu'nun Anadolu sahasındaki muzikal varlığı ve ozellikleri ele alınacaktır. Koroğlu anlatılarının gizli oznesi olarak muziğin ortaya çıkardığı karakteristik dağılım yapısı bu bolumde sergilenecektir.