Konkordato ve Yeniden Yapılandırma
ISBN 9789750253010
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
Yazarlar Efrail Aydemir (author)
Kitap Tanıtımı Sermaye şirketleri ve kooperatiflerle ilgili olarak iflasın ertelenmesinin kararname ile kaldırılmasından sonra, oluşan boşluğun doldurulması bakımından önceden var olmakla birlikte ülkemizde uygulama alanı bulmayan konkordatonun yeniden düzenlenmesi ile bu kez ticari hayatta ve yargı kesiminde konkordato başvuruları öne çıkmış bulunmaktadır. Yapılan düzenlemede bir yıl içinde iki kez değişiklik yapılmasına karşın, yine de uygulamada yeterli bir netlik sağlanamadığı ifade edilebilir. O bakım dan uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve yasal boşluklar da göz önüne alınmak suretiyle bu kitapta, konkordato ve benzeri kavramlar hakkında yalın bir bilgi sunumu yapılmıştır. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Konkordato Kavramı ve Türleri - Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato - Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırılması - Konuyla İlgili Özel Hükümler