Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları
ISBN 9786051467276
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Hasan Pulaşlı (author)
Kitap Tanıtımı Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları adlı bu eserin güncellenmiş 4. baskısı, özellikle sistematik açıdan Çek Bölümündeki teorik bilgileri ve artık güncelliğini kaybettiğine inandığımız 5941 sayılı Çek Kanunu'ndaki son değişikliklere ilişkin bazı açıklamaları çıkararak, daha sağlam bir yapıya kavuşması sağlanmıştır. Ayrıca öğretideki yeni eserler ve görüşlerin incelendiği gibi, birçok konuda Yargıtay'ın yeni kararlarına yer verilerek, eserin gerçek anlamda güncellenmesinin sağlanmasına çalışılmıştır. Son yıllardaki kanun değişiklikleri ve uygulamaları bağlamında bu baskıda önemli sayılabilecek yenilikleri şöyle sayabiliriz: Kefalet hukukunda eşin rızasıyla ilgili olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun 584. maddesine 11. 4. 2013 tarihinde (RG 11. 4. 2013, 28615) eklenen 3. fıkra hükmü ile yine aynı Yasanın 603. maddesinin TTK'daki -aval- kurumuna uygulamasıyla ilgili Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin 2013 ve TBK m. 584. maddesine 3. fıkra eklenmesinden sonra verilen 11. Hukuk Dairesi'nin 2014 tarihli kararlarının değerlendirmesidir. Diğer bir yeni inceleme de, 6. 12. 2012'de kabul edilen 6360 sayılı -On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-un, çekte ibraz sürelerine etkisi Yargıtay'ın bu yöndeki kararlarının değerlendirilmesidir. Bununla, öğreti ve uygulamada yeni bir tartışmanın başlayacağını umulmaktadır. Üçüncü konu da, karekodlu çek uygulamasına ilişkin açıklamalardır. Kitabın 3. baskısı Nisan 2013'de yayımlandı ve kısa sayılabilecek bir süre içinde tükendi. 3. baskıda 5941 sayılı Çek Kanunu'ndaki son değişiklikleri detaylı olarak incelemiştik. Ancak 4. basıda özellikle yabancı öğretideki görüşlere ve Yargıtay'ın yeni kararlarına yer vererek, eseri daha da geliştirme fırsatını bulduğumuzu ve her basıda eserin genel karakterini muhafaza ederek bilimsel evrimini özlü bir şekilde sürdüreceğini belirtmek isterim. Benim için en önemli ve en büyük armağan, büyük bir özveri ve emekle ortaya koymuş olduğumuz bilimsel eserlerin hukuk camiası tarafından benimsenmesidir. Bu bağlamda gerek Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları gerek Şirketler hukukuna ilişkin -Genel Esaslar- ile -Şirket Hukuku Şerhi-nin son baskılarına gösterilen anlamlı teveccühün bana daha büyük bir çalışma gücü verdiği gibi, bu eserleri özellikle mehaz İsviçre ve Alman hukukunu da dikkate alarak geliştirmeyi sürdürmek bakımından da önemli bir görev ve sorumluluk yüklediğini içtenlikle belirtmek isterim. Araştırma görevlilerinin, bilimsel yapıtların hazırlandığı -akademik mutfakta- hocalarının bilimsel çalışmalarının ilk konseptini okuma ve tartışabilme fırsatını elde edebilmesi, bilimsel atmosfer ortamında bilgi hamurunun nasıl yoğrulduğu ilk elden öğrenebilmesi, kendisinin ileride ortaya koyacağı eserlerinin ilk temel taşlarını nasıl ve şekilde konulacağına yardımcı olan ve olağanüstü bilimsel bir süreçtir. Çıraklar, bu -usta- çırak ilişkisi- sürecinde ne kadar çok görev alır ve iş yaparsa, akademik kalfalığa da o kadar bilgilerle donanmış olarak ulaşma fırsatını elde etmiş olurlar. Bundan önceki eserlerimin hazırlanma aşamasında olduğu gibi, bu kitabın basımında da gerçekten anılacak ve içten bir teşekkürün esirgenmesinin vefasızlık olabileceği kişi sayısı çok azdır. Ancak, bu kitabın 4 baskısında içtenlikte teşekkürü hak eden kişi, fakültemizin Ticaret Hukuku Anabilim Dalı'nın değerli Ar. Gör. ve aynı zamanda -asistanım- Yurdal ÖZATLAN'dır. Önemli hukuk nosyonu ve yeteneğine sahip olan ÖZATLAN, bu kitabın güncellenmesiyle ilgili 4. baskısının konseptini büyük bir özveri ve dikkatle okuyup, gerekli sözcük düzeltmelerini yaptığı gibi, ayrıca beni bazı konularda beni yeni bir inceleme yapmaya da sevketmiştir. Bu nedenle, onun -görev- olarak algılamaksızın sunduğu katkılarını çok önemsediğimi ve büyük bir teşekkürü hak ettiğini, ancak tüm hataların bana ait olduğunu belirtmek isterim. Uzun zamandan beri bilimsel çalışmalarımın yayımlanmasında birlikte çalışmaktan son derece mutlu olduğum Adalet Yayınevi'nin sahibi değerli dostum Hakan Karaaslan'a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, güncellenen kitabın son şeklini kendisine gönderdikten sonra dahi, benim bitmek tükenmek bilmeyen telefonla düzeltme ve ekleme isteklerimi her seferinde hoşgörü ile karşılayan ve sayfa mizanpajını da en güzel biçimde yapan, kavram fihristini özenle hazırlayan ve gereken yerlerde bazı önemli düzeltme önerilerinde bulunan, Adalet Yayınevi'nin değerli elemanı Sayın Hülya Çam'a teşekkür borçlu olduğumu içtenlikle belirtmek isterim. Son olarak kapağın düzenlenmesinde büyük emeği geçen Sayın Yasin Özbudak'a da teşekkür ediyorum.