Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları
ISBN 9786051460383
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Hasan Pulaşlı (author)
Kitap Tanıtımı Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ve 6273 Sayılı Kanunla Değişik Çek Kanununun Yorumu İle KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNUN ESASLARI 1. 7. 2012de yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanununda (TTK) Kıymetli Evrak hukukuna ilişkin bölümde her ne kadar çok önemli değişiklikler yapılmamış olsa da, 5941 sayılı Çek Kanununda 6273 sayılı Kanunla önemli değişiklikler yapıldı. Özellikle bir konuyu belirtmek isterim. -Kıymetli Evrak Hukukun Esasları- adlı bu eser, 6012 sayılı TTKnın yürürlüğe girmeden önce 10 baskı yapmıştı. Ancak, Çek Kanununun 20. 12. 2009da ve yeni TTKnın da Temmuz 2012de yürürlüğe girmesiyle, biz her iki Kanun açısından yeni bir başlangıç yapmayı yeğleyip, bu eseri 2011den itibaren 1. bası olarak yayımlamayı uygun gördük ve bu kısa süre içinde 3. basıya ulaşmış olduk. Bunda hiç kuşkusuz değerli meslektaşlarımın yakın ilgisinin etkisi çok büyüktür. Bu vesileyle onların bu teveccühü için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kitabın 2. Basısı Nisan 2012de yayımlandı ve kısa süre içinde tükendi. 2. basıda 5941 sayılı Çek Kanunundaki son değişiklikleri detaylı olarak incelemiştik. Ancak 3. basıda bunu daha da geliştirdiğimiz gibi, özellikle yabancı öğretideki görüşlere ve Yargıtayın yeni kararlarına yer vererek, eseri daha da geliştirme fırsatını bulduğumuzu ve her basıda eserin genel karakterini muhafaza ederek bilimsel evrimini özlü bir şekilde sürdüreceğini belirtmek isterim..