Kira Hukuku
ISBN 9789750229220
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
Yazarlar Efrail Aydemir (author)
Kitap Tanıtımı Yeni Türk Borçlar Yasası ile kira ilişkisi yeniden düzenlenmiş bulunduğundan, Eserde; kira ilişkisinden kaynaklanan konular yeni düzenleme kapsamında oldukça yalın bir anlatımla açıklanıp yorumlanmış, duraksamaya neden olabilecek hususlar da örneklendirilmek suretiyle somutlaştırılmıştır. Ayrıca en son Yargıtay kararları da özetlenerek, ilgili oldukları konular içerisinde yerini almıştır. Bununla birlikte; kitabın sonunda yer alan Ek Bilgi adlı kısımda, yasanın uygulanması ve bir kısım maddelerinin uygulanma süresinin ertelenmesiyle ilgili gerekli açıklamalar yapılmış, eski ve yeni yasanın bunlara ilişkin hükümleri de bir tablo halinde siz değerli okuyuculara sunulmuştur. Eser bu kapsamlı haliyle hukuk uygulayıcılarının yararlanabilecekleri zengin bir kaynaktır. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Kira Kavramı ve Kapsamı - Kirada Asıl ve Yan Unsurlar - Kira Sözleşmesinin Tarafları - Kira Sözleşmesinde Şekil - Kirada Süre - Kira Bedeli - Tarafların Hak ve Yükümlülükleri - Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi - Konut ve Çatılı İşyeri Kirasının Sona Ermesi - Kira ile Bağlantılı Konular - Kira Tespiti ve Uyarlama - Kira İlişkisinden Doğan Zararlar - Kirada Usule İlişkin Kurallar - Kira ile İlgili Düzenlemeler - Kiranın İcra Takibi Yoluyla Boşaltılması - Kamu Mallarının Kiralanması - Finansal Kiralama