Kieslowski Ya da Maddeci Teoloji
ISBN 9789944057653
Yayınevi Encore Yayınları
Yazarlar Slavoj Zizek (author)
Kitap Tanıtımı Felsefi/politik metinlerden oluşan Tin Kemiktir ve popüler kültür metinlerini içeren Bilinmeyen Bilinenler serisi farkında olmadığımız ya da görmezlikten geldiğimiz, Lacanın kendini bilmeyen bilgi olarak tanımladığı alanlara odaklanıyor. Kırmızıyı tamamladıktan sonra, günlerini balık tutup okuyarak geçirmek üzere kır hayatına çekildi kısacası, skain bir emeklilik hayalini gerçekleştirmek, mesleğin yükünden kurtulmak istiyordu. Fakat trajik bir şekilde iki açıdan da kaybetti: meslek ya da sakin yaşam arasında yaptığı seçim boşa oldu huzur ve emekliliği seçtikten hemen sonra öldü; acaba ani ölümü sakin kır yaşamındaki emekliliğin sahte bir konu olduğunu, aslında ölümün metaforu işlevini gören bir fantezi perdesi olduğunu mu işaret eder; Kieslowski için hayatta kalmanın tek yolu, bu sürekli ölümle cilveleşmek anlamına gelse bile film çekmek miydi?