Khora
ISBN 9789759971052
Yayınevi Kabalcı Yayınevi
Yazarlar Jacques Derrida (author) | Didem Eryar (translator)
Kitap Tanıtımı Çile, İsim Hariç Khöra, bu üç denemenin her biri bağımsız bir kiîap oluşturur ve birbirinden ayrı olarak okunabilir. Bunları eşzamanlı olarak yayımlamak uygun görüidüyse, bunun nedeni her birinin tekil kökenine karşın ayn: izleğın içlerinden geçiyor olmasıdır. Bir tür İsim Üzerine Deneme oluştururlar - üç bölümlü veya üç zamanh. Bu aynı zamanda üç kurmacadır da. Bu kurmacaların kahramanlarının sessizce birbirlerine hitap ettikleri işaretleri izleyerek isim sorusunun çınladığı işitilebilir, orada, çağrının, isteğin veya vaadin kıyısında tereddüt ettiği yerde, yanıttan önce veya sonra. Khöra, tıpkı ismin ortaya çıktp, ötekini söylemesi gibi, varlığa mahal veren bir ötekiliğe işaret eder. Derrida´ya göre Platon´un TVma/os´ta sözünü ettiği khöra "evet ve hayır mantığına, ikilik mantığına" meydan okur gözükür. Khöra ne "duyumsanabitir" ne de "kavranabilir" olandır, "üçüncü bir türe" aittir.