Kenz-ül Havas / Gizli İlimler Hazinesi (2 Cilt, Şamua)
ISBN 3000094100359
Yayınevi Demir Kitabevi
Yazarlar Seyyid Süleyman El-Hüseyni (author)
Kitap Tanıtımı Kur´ân-ı Kerîm´in âyet-i celîlelerinin ve esmâ-i hüsnâ-i şerîfe´nin: Hâcetlerin kabûlü, marazların teşfiyesi, menfaatlerin celbi, gayıbların keşfi ve kalbleri teshir gibi mücerreb -tecrübe olunmuş- mübaret havass-ı şerifeleriyle evliyâ-i kirâm ve meşâyih-ı izâm kaddesallahü teâlâ esrârehüm hazerâtının tertib buyurmuş oldukları ve seyf-i kâtı´ -keskin kılınç- gibi te´sirleri bittecrübe tahakkuk eylemiş evrâdı celîlelerini ve bazı vefk-ı şerif ve havâtim-i mübarekenin havassını toplamış muazzam bir eserdir.