Kasten İnsan Öldürme Suçları (Ciltli)
ISBN 9786051468006
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Cengiz Otacı (author) | Ersin Turan (author)
Kitap Tanıtımı -Basit ve Nitelikli İnsan Öldürme -İhmali Davranışla İnsan Öldürme -İntihara Yönlendirme -Neticesi Sebebiyle Ağırlaşan İnsan Öldürme -Meşru Savunma, Meşru Savunmada Sınırın Aşılması -Haksız Tahrik -Hata -Suça Teşebbüs -İştirak -Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığı -Kasten Öldürme Suçlarında İçtima ve İnfaz Sorunları -Kasten Öldürme Suçlarında Özel Durumlar Kasten öldürme ve bu suçlarla bağlantılı olarak hemen her davada başvurulan genel hükümlerin yorumunda, zamanla önemli içtihat değişiklikleri yaşandı. Başta töre saikiyle öldürme suçu olmak üzere suça iştirak ve olası kastla öldürme uygulamalarında kimi görüş farklılıkları oluştur. Çalışmamızın ikinci baskısı, içtihatlarda meydana gelen değişiklikler esas alınarak güncellenmiştir. Bunun yanında okuyucu ve araştırmacıların faydalanması için ilk baskıda yer almayan bazı konulara değinilmiş, içtihatlara daha kolay ulaşılması için başlık sayısı artırılmıştır. Çalışmamızın ikinci baskında, 2013 ila 2015 yıllarına ait içtihatlara yer verilmiştir. İlk baskıda yer alan içtihatların çok önemli olanları hariç tamamına yakını bu baskıda çıkartılmıştır. Böylece her iki kitaba da sahip olan okuyucular için önemli bir içtihat arşivi sunulması amaçlanmıştır.