Karşılaştırmalı İdare Hukukunda| Ölçülülük İlkesi
ISBN 9789753474989
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
Yazarlar Yücel Oğurlu (author)
Kitap Tanıtımı Bu çalışmada ölçülülük ilkesi, ağırlıkla İdare Hukuku ile insan hakları ilişkisi çerçevesinde ele alınmıştır. İlkenin İdare hukuku'nun başta kolluk alanı olmak üzere, yasaları uygulayıcı konumda olan Yürütmenin ve özellikle İdarenin insan hakları ihlalleri konusunda en fazla suçlamayla yüz yüze kalan 'cihaz' olması dikkate alınarak çalışmada insan hakları merkez alınmıştır. Ölçülülük İlkesi Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları * Ölçülülük İlkesinin Anlamı ve Alt İlkeleri * Danıştay Kararlarında Ölçülülük İlkesi * Anaysa Mahkemesi Kararlarında Ölçülülük İlkesi * İdari Yargıda Ölçülülük İlkesinin Kullanımı, Değeri ve Usulü * Ölçüsüz İdari Kararların Sonuçları Ve Uygulanan Yaptırımlar * Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Ölçülülük İlkesi * Avrupa Topluluğu Adalet Divanı Kararlarında Ölçülülük İlkesi * Fransa, İngiltere, Almanya ve Diğer Bazı Ülkelerde Ölçülülük İlkesi