Kaos
ISBN 9786054942107
Yayınevi Gece Kitaplığı Yayınları
Yazarlar Gottfried Leibniz (author)
Kitap Tanıtımı Bu dönemde Almanya da matematikçi ve filozof olan Gottfried Wilhelm Leibniz doğduğunda 1618-1648 yıllarını kapsayan Avrupa`nın hemen hemen tüm ülkelerinin katıldığı otuz yıl savaşları bitmemişti. İspanya, diğer ülkeler üzerinde egemenliğini ve menfaatlerini koruyamıyordu. IV. Felipe`nin (1621-1615) ve kont-dük Olivares`in ispanyayı ayakta tutma çabalarına rağmen şaşalı günlerindeki gücünü kaybediyordu. 1640`da Portekizliler isyan etmişlerdi. Avrupa haritası en karışık dönemlerini yaşıyordu. Fransa zor günler yaşıyordu. Siyasi otorite sarsıntıdaydı. (1648-1649, 1650-1653) Fronte olayları Fransa`yı evrenin odak noktası konumunu derinden etkilemişti. Yeniçağ`ın ilk yıllarında İspanyolları ve İtalyanları yeni dünya düzeninde şekillendirecek politika,ekonomik vb. gelişmeler duraklamaya girmiş, bu gelişmelerden faydalanan Fransa ve İngiltere olmuştu. Özellikle kültürel bağlamda önemli gelişmeler olmuştu. Yaşanan gelişmelerin özünde ekonomik, toplumsal ve siyasi etkenler aramak gerekir. Avrupa haritasının tamamı karışık bir dönem yaşasa da var olan koşullar ülkeler için farklı etkiler taşımaktaydı.