Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri; (Memur Yargılaması)
ISBN 9789750208218
Yayınevi Seçkin Yayıncılık
Yazarlar Hasan Tahsin Gökcan (author) | Mustafa Artuç (author)
Kitap Tanıtımı Kamu görevlisi kavramı, Ceza Hukuku uygulamasında önemli ve bir o kadar da tartışmalı bir yer işgal etmektedir. Bu önemi nedeniyle eserde, Ceza Hukuku uygulamasında ?kamu görevlisi' tanımı ve geniş anlamıyla Türk Kamu personelinin bu tanım açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Yüze yakın kamu kurum ve kuruluşu ile çeşitli kamu görevlileri, kamusal faaliyet ve kamu görevlisi kavramları yönünden incelenmiş ve bu değerlendirme sırasında bu personelin tabi olacağı soruşturma ve kovuşturma usulleri de açıklanmıştır. Kamu Görevlisi ve Özel Soruşturma Usulleri Kitabında Yer Alan Konu Başlıkları * 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Yargılaması * Yeni TCK Uyarınca Kamu Görevlisi Sayılanlar * Yükseköğretim Görevlilerinin Yargılanması * Hakim, Savcı, Avukat, Noter Yargılanması * Kolluk Görevlileri İle Asker Kişilerin Yargılanması * 3628 Sayılı Kanun Uygulaması * Bakaya, Yoklama Kaçağı, Saklı Gibi Suçların Yargılanması * Özel Soruşturma Usulüne Tabi Kişiler Hakkında, Arama, Tutuklama, Dinleme Gibi Koruma Tedbirlerinin Uygulanması