İsyan ve Melankoli; Moderniteye Karşı Romantizm
ISBN 9789944989237
Yayınevi Versus Kitap
Yazarlar Michael Löwy (author) | Robert Sayre (author) | Işık Ergüden (translator)
Kitap Tanıtımı "Reel olarak mevcut" moderniteye bir alternatif mümkün müdür? Dinsel köktenciliğe ya da milliyetçiliğe umutsuzca kapanmak, ticari rasyonalitenin egemenliğinin yarattığı toplumsal kargaşaya verilebilecek tek karşılık mıdır? Gelenek ile modernite arasında, geçmişe dönüş ile şimdiki zamanın kabulü arasında, karanlıkçı tepki ile kırıp geçiren ilerleme arasında, otoriter kolektivizm ile sahiplenici bireycilik arasında, irrasyonalizm ile teknobürokratik rasyonalite arasında tercih yapmamızı dayatan ikili mantıktan nasıl kaçabiliriz? İsyanın ve melankolinin ikili ışığı altında Romantizm, sanayi devriminin yarattığı modern uygarlığa ve pazar ekonomisinin genelleştirilmesine çok biçimli bir muhalefet olarak belirir. Bu "büyük red"di taşıyan iki değer vardır: niteliksel bireyleşme ve yeni bir insan topluluğu biçimi arayışı. Bu ütopyanın şimdiki ve geçmiş zaman içinde güçlü kökleri vardır: şimdiki zaman içinde kökleri vardır çünkü sistemi yıkmak için modernitenin tüm potansiyellerine ve çelişkilerine dayanmaktadır; geçmişte de kökleri vardır çünkü kapitalist sanayi uygarlığından farklı (ve bazı açılardan daha üstün), niteliksel olarak değişik bir yaşam tarzının somut örneklerini ve ele gelir kanıtlarını modern-öncesi toplumlarda bulur. Geçmişe özlem olmadan, sahici gelecek düşleri olamaz. Bu anlamda, ütopya ya romantik olur ya da hiç olmaz. Michael Löwy 1938´de Brezilya´da doğdu. 1969´dan beri Fransa´da yaşamaktadır. Dünyayı Değiştirmek Üzerine / Karl Marx´tan Walter Benjamin´e Siyaset Felsefesi Denemeleri, Ayrıntı Yay-ınları, 1999; Latin Amerika Marksizmi, Belge Yayınları, 1998; Marksizm ve Din / Kurtuluş Teolojisi Meydan Okuyor, Belge Yayınları, 1996; Che Guevara´nın Düşüncesi / Devrimci Bir Hümanizm, Yazın Yayıncılık, 2004; Türkçe´de yayınlanmış olan kitaplarıdır.