İlköğretimde Matematik Öğretimi
ISBN 9799756386834
Yayınevi Yeryüzü Yayınları
Yazarlar Türkan Öcalan (author)
Kitap Tanıtımı Matematik, bilimde olduğu kadar günlük yaşamımızda da kullandığımız bir araçtır. Matematik biliminin konusu sayı, nokta, küme gibi soyut nesneler ve bu tür nesneler arasındaki ilişkilerdir. Matematik bu soyut nesnelerin özelliklerini, bunlar arasındaki ilişkileri inceler ve genellemeler çıkarır. Matematik insan zihninin çevreden aldığı esin ve ilk hareketle, soyutlama yapmak suretiyle ürettiği bilgidir. Bu bilgi tüm yaşantımızdaki olayları açıklamak için bir modeldir. Matematik, fen bilimleri ve teknolojinin değil, sosyal bilimlerin, güzel sanatların da temelidir. Bu bilimler matematikle ifade edildiklerinde bilimsellik kazanırlar. Bunu en güzel şu özdeyiş açıklar. "Bütün bilimlerin giriş kapısı felsefe, matematik ise anahtardır." İlköğretim öğrencilerinin edineceği bilgi ve beceriler açısından her dersin yer ayrıdır. Matematik bu bilgi ve beceriyi kazandıracak olan, öğretmesi ve öğrenmesi zor bir derstir.