Hüküm Kurma Sanatı (Ciltli)
ISBN 9786051461335
Yayınevi Adalet Yayınevi
Yazarlar Mustafa Artuç (author) | Tahir Hırslı (author)
Kitap Tanıtımı Hüküm Kurma Esasları kitabımızın 4. Baskısının da gösterilen yüksek teveccühle hukuk kitapları için çok kısa sayılabilecek bir zaman dilimi içinde, 1 yıllık sürede tükenmesi nedeniyle 5. Baskıyı yapma zarureti doğmuştur. Kitabımıza ilgi gösteren tüm meslektaşlarımıza içtenlikle teşekkür ediyoruz. Kitabımızda yapılan ilk değişiklik, kitabın ismi ile ilgilidir. İlk 4 baskıda Hüküm Kurma Esasları olan kitabın ismi, 5. Baskıdan itibaren Hüküm Kurma Sanatı biçiminde değiştirilmiştir. Bu düşünceye kapılmamızın nedeni, hakimin de tıpkı bir sanatçı gibi, örneğin resim sanatçısı gibi, önce duruşma yapıp malzemeleri hazırlaması, elindeki donelerle bir eser, hüküm kurmayı düşünmesi ve daha sonra da aşama aşama hükmü gerçekleştirmesidir. İzlenen yol ve yöntem düşünüldüğünde bu hususta çok da haksız olmadığımız görülecektir. Nasıl ki sanatçı, her eserine ayrı bir özen gösterir ve hiçbir benzerini diğerinin aynısı yapmaya çalışmaz ve her fırça darbesinde durup düşünür, hakim de hükmünü kurar iken, her olayın birbirinden tamamen farklı olduğu düşüncesi ile hareket ederek, hükmün her aşamasını somut olayın özelliğine uydurarak ve tam bir adalet sağlama düşüncesi ile hareket eder, bu nedenle hüküm kurma ile bir resim yapmayı aynı görerek kitabımızın ismini değiştirdik. Ve bu ismin, hüküm kurma eyleminin vasıflandırılmasını daha çok ifade ettiğini düşündük. Ayrıca kitabın bazı bölümlerine kutucuklar koyarak, özellikle C. Savcılarımızın -görüldü- sırasında, hakimlerimizin kararlarını inceler iken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda ipuçları vermeye çalıştık. Hüküm Kurma işlemi bir sanat ise, C. Savcılarımız da sanat eleştirmenleridir, onların bu eseri, temyiz ederek veya bu işleme itiraz ederek hem sanatçı olarak nitelendirdiğimiz hakimlerimizin hem de sanatın gelişmesine katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Son dönemde hüküm kurma alanında yapılan en büyük değişiklik, kuşkusuz, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edildiğinde, itiraz makamının önceki dönemde kabul edildiği gibi, yalnızca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulama koşullarının bulunup bulunmadığı ile sınırlı değil, her konuda, hem maddi olay hem de hukukilik alanında inceleme yapabileceğinin kabul edilmesidir. Bu yeni uygulama kitaba yansıtılmış ve bu konudaki Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir. Tüm yayınlarımızda bize desteğini esirgemeyen Adalet Yayınevi sahibi Hakan KARAASLAN, editör Tevfik SARISOY ve tüm Adalet Yayınevi çalışanlarına ve kitabın başından sonuna kadar bizimle birlikte emek veren ve aynı zamanda dizgisini gerçekleştiren Aşkın SARIAYDINa da teşekkür etmeyi borç biliriz. Uygulamacı hukukçulara yardımcı olmasını dilediğimiz bu kitabımızın gelişmesi ancak onların kitap konusundaki değerli eleştirileri ile mümkün olacaktır. Bu vesile ile fedakarâne çalışıp adaleti gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çabalayan tüm hukukçuları saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.